Sud kaznio novinarku Bete u postupku protiv Dodika

Osnovni sud u Banjaluci doneo je presudu prema kojoj je dopisnica agencije Beta iz Banjaluke Ljiljana Kovačević dužna da isplati 5.000 konvertibilnih maraka (oko 2.500 evra) predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog vesti pod nazivom Krivična prijava protiv Dodika i ministara, objavljenoj u februaru 2009. godine.

16. Oct 2013

Reading Time: 3 minutes

Osnovni sud u Banjaluci doneo je presudu prema kojoj je dopisnica agencije Beta iz Banjaluke Ljiljana Kovačević dužna da isplati 5.000 konvertibilnih maraka (oko 2.500 evra) predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog vesti pod nazivom Krivična prijava protiv Dodika i ministara, objavljenoj u februaru 2009. godine.

“Obavezuje se tužena da kao autor neistinitih činjenica, objavljenih u dnevnom servisu pod nazivom ‘Krivična prijava protiv Dodika i ministara’, tužiocu nadoknadi štetu i isplati iznos od 5.000 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja 11. oktobra 2013. godine pa do isplate, sve u roku od 30 dana od dostavljanja presude pod pretnjom izvršenja”, navodi se u presudi banjalučkog Osnovnog suda.

Agencija Beta je 19. februara 2009. godine objavila vest dopisnice iz Banjaluke Ljiljane Kovačević da je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) podnela krivičnu prijavu protiv tadašnjeg premijera RS Milorada Dodika i nekoliko ministara i osoba iz RS, jer su naneli štetu budžetima BiH i RS u iznosu od 145 miliona konvertibilnih maraka.

U obrazloženju presude navodi se da objavljena vest “suštinski odgovara podacima iz krivične prijave”, ali da je tužena novinarka “propustila da navede da se radi o sumnji u izvršena navedena krivična dela”.

“Sadržaj saopštenja agencije Beta od 19. februara 2009. godine, pod naslovom ‘Krivična prijava protiv Dodika i ministara’, čiji je autor tužena novinarka, suštinski odgovara podacima iz krivične prijave. Međutim, krivična prijava je podnesena zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična dela pranja novca, poreska utaja, zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja i organizovani kriminal i da je u tim delima oštećen budžet RS, dok je tužena u saopštenju propustila da navede da se radi o sumnji da su izvršena navedena krivična dela, već je saopštila da je krivična prijava podneta, jer su tuženi i nekoliko ministara i osoba RS naneli štetu budžetima BiH i RS”, navodi se u presudi.

Na taj način, stoji u presudi, novinarka Bete je “neistinito informisala javnost o krivici” tadašnjeg premijera Dodika, koja, kako je nevedeno, nije utvrđena u krivičnom postupku.

Banjalučki Osnovni sud je ocenio da je tužena novinarka imala nameru da naruši Dodikov ugled, “predstavljajući ga u javnosti kao lice koje je izvršilo kriminalne radnje i oštetilo državu zloupotrebljavajući javnu funkciju”.

“Sud smatra da takav način iznošenja informacija predstavlja relevantan napad, koji prema prilikama sredine u kojoj tužilac živi i usvojenim društvenim normama prouzrokuje povredu časti i ugleda”, navodi se u presudi.

U obrazloženju presude još stoji da je Sud uzeo u obzir medicinsko veštačenje sudskog veštaka Nere Zivlak-Radulović, koja je navela da objavljena vest predstavlja “izuzetno jak napad na čast i ugled tužioca” i da je ta vest “izazvala duševne patnje kod tužioca”.

Sudski veštak Nera Zivlak Radulović je na glavnoj raspravi, održanoj 17. maja 2013. godine, izjavila da je svoje mišljenje i nalaz dala na osnovu uvida u sudski spis.

“Kako sam navela u nalazu i mišljenju, nalaz je sačinjen na osnovu uvida u sudski spis, a ne na osnovu neposrednog psihijatrijskog pregleda. A u svom mišljenju sam i navela šta je neophodno da se izvrši da bi ekpertiza bila potpuna”, kazala je tada Zivlak-Radulovićeva.

Na pitanje tužene novinarke Bete da li je u medicinskoj praksi uobičajno da se ekspertize donose bez ikakvog kontakta sa osobom, a na osnovu određenih spisa, Zivlak-Radulovićeva je odgovorila da to nije uobičajno.

“Nije uobičajno, ako ste dobro pročitali zaključke i mišljenja, videli ste šta sam navela da bi se naveo definitivan zaključak o ekspertizi”, kazala je ona.

Zirlak-Radulovićeva je na osnovu zahteva sudije Tatjane Čorni svoj nalaz o sudsko-psihijatrijskoj ekspertizi izvršila 11. oktobra 2012. godine, na osnovu “analize sudskog spisa”.

Presuda u ovom predmetu trebalo je da bude doneta 17. juna 2013. godine, ali su stranke taj dan obaveštene da se “odgađa datum donošenja presude i da će prepis presude strankama biti dostavljen poštom ili preko ovlaštenog službenog lica Suda”.

Presuda je doneta 11. oktobra 2013. godine, a dan pre nego što je dostavljana tuženoj novinarki objavljena je u medijima u Republici Srpskoj.

Beta

Print Friendly, PDF & Email