Publikacija “U vrhu prioriteta, uz privide”

Publikovana analiza stavova političkih partija o regionalizaciji i decentralizaciji Srbije, kao i o ustavno-pravnom položaju AP Vojvodine “U VRHU PRIORITETA, UZ PRIVIDE – decentralizacija, regionalizacija Srbije i položaj AP Vojvodine u stranačkom ogledalu“”, uz anketu, odnosno odgovore stranaka na pitanja o ovim temama, nastali su u okviru realizacije projekta “Debata o decentralizaciji”, koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine sprovodi uz podršku američke fondacije NED. Autorka publikacije je medijska analitičarka Žužana Serenčeš.

03. Oct 2013

Reading Time: < 1 minute

NDNVmonitoringNASLOVNAPublikovana analiza stavova političkih partija o regionalizaciji i decentralizaciji Srbije, kao i o ustavno-pravnom položaju AP Vojvodine “U VRHU PRIORITETA, UZ PRIVIDE – decentralizacija, regionalizacija Srbije i položaj AP Vojvodine u stranačkom ogledalu“”, uz anketu, odnosno odgovore stranaka na pitanja o ovim temama, nastali su u okviru realizacije projekta “Debata o decentralizaciji”, koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine sprovodi uz podršku američke fondacije NED. Autorka publikacije je medijska analitičarka Žužana Serenčeš.

Interesantno je da su ove teme, bar načelno, u vrhu prioriteta skoro svih političkih stranaka u Srbiji, a da se istovremeno o njima veoma malo govori, a još manje čini u institucionalnom smislu. Želja nam je bila da na jednom mestu prikupimo stavove relevantnih političkih stranaka o decentralizaciji, regionalizaciji i položaju AP Vojvodine. Na ovaj način skrećemo javnosti pažnju na ove, po nama, jako bitne političke teme, osvetljavajući ih iz analitičkog ugla. Jasno je da ove “procese” prati konfuzija u javnosti i, samim tim, oni su pogodni za različite oblike manipulacije od strane političkih i drugih elita. Možda će ova publikacija potpomoći otvaranju javne debate o novoj konstituciji centralizovane zemlje.

Činjenica da smo na neke odgovore čekali jako dugo, čak godinu dana, svedoči da pojedine stranke odbijaju da se principijelno odrede prema suštinskim problemima naše zemlje ili maksimalno odugovlače u tome.

Zahvaljujemo Centru za regionalizam na pomoći pri koncipiranju pitanja za političke stranke, kao i koaliciji nevladinih organizacija “Građanska Vojvodina” na saradnji u realizaciji projekta.

Preuzmi Publikaciju.

Print Friendly, PDF & Email