File: Sloboda medija ključni deo pregovora o članstvu u EU

Evropski komesar Štefan File izjavio je 20. juna na konferenciji o slobodi medija na Balkanu da će opipljivi rezultati

20. Jun 2013

Reading Time: 2 minutes

Evropski komesar Štefan File izjavio je 20. juna na konferenciji o slobodi medija na Balkanu da će opipljivi rezultati u slobodi medija i izražavanja biti u žiži pregovora o ulasku u članstvo zemalja Balkana, zajedno s vladavinom prava i temeljnim slobodama. File je takođe upozorio da pretnje i nasilje nad novinarima utiču na samocenzuru na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Govoreći na skupu o slobodi izražavanja i medija “Speakup2” koji je okupio predstavnike medija, nevladinih organizacija i vlasti regiona, File je ukazao da se među učesnicima nalaze novinari koji su bili žrtve nasilja, kao što su direktori crnogorskog dnevnika Vijesti Željko Ivanović i B92 Veran Matić i poručio da moraju biti kažnjeni oni koji su to počinili, “jer nekažnjivosti ne sme biti”.

“Vlasti moraju ojačati napore da se istraže novi i raniji slučajevi” nasilja prema novinarima, stavio je do znanja evropski komesar koji je istakao da je “inicijativa Srbije da se ustanovi komisija za neistražene slučajeve nasilja nad delatnicima u medijima dobar primer”.

File je međutim upozorio da “i dalje postoji opasnost da se državna vlast koristi protiv slobode izražavanja, što teško pogađa novinare, pogotovo one sa oskudnim sredstvima”.

Evroski komesar je kao uspeh ocenio to što su Evropska komisija i EU uspele da izdejstvuju da vlasti na Balkanu stave van snage zakone o kažnjavanju novinara za navodne “klevete”, mada je primetio da u Turskoj to još nije sprovedeno do kraja, kao i da se mora izvršiti pritisak na vlasti da to sprovode sudije i tužioci.

Komesar za proširenje je predočio da u većini zemalja koje teže članstvu u EU “medijska tržišta ne deluju valjano, regulatorna tela za obezbeđivanje poštene tržišne utakmice, uz jako male izuzetke, ne deluju dobro, što ostavlja prostor za političko uplitanje u rad novinara”.

A, kako je naveo, javni radiodifuzni mediji “i dalje zavise od državnih budžeta o kojima se politički odlučuje”.

Javni mediji, poručio je File, “moraju biti politički i finansijski nezavisni”. Evropski komesar za proširenje je zatražio da i novinari i mediji znatno više poštuju profesionalne i etičke standarde.

Na konferenciji “Speakup2” su se za punu slobodu izražavanja i rada novinara založili i bivši predsednik i član Evropskog parlamenta Jerži Buzek, irski ministar za komunikacije Fergas O’Daud i predstavnica za slobodu medija u OEBS-u Dunja Mijatović.

U izlaganju u radnim grupa je, pored ostalih predstavnica nezavisnog udruženja novinara Makedonije Tamara Čausidis predočila da je u toj zemlji veoma uskraćena profesionalna i ekonomska sloboda za medije, a da EU zbog spora oko imena s Atinom, zapostavlja insistiranja na reformama u Makedoniji, uključijući slobodu izražavanja.

U raspravi su naročito turski novinari ukazali na teške nasrtaje vlasti na slobodu medija i izražavanja, uključujući posezanje za “antiterorističkim zakonom” za sprečavanje delovanja novinara.

(EurActiv)

Print Friendly, PDF & Email