Marta Varju glavna urednica „Mađar so“-a

Nacionalni savet Mađara izabrao je juče Martu Varju za glavnu urednicu dnevnog lista „Mađar so“, koja je u proteklih 15 meseci bila na toj funkciji u vd statusu, dok je za direktorku ove kuće izabrana ekonomistkinja Rozalija Ekres. Za glavnog urednika nedeljnika „Het nap“ izabran je Viktor Tomek, a za direktorku Edit Laslo, a oboje su dosad bili vršioci dužnosti na tim funkcijama...

28. Sep 2012

Reading Time: 3 minutes

Nacionalni savet Mađara izabrao je juče Martu Varju (Varjú Márta) za glavnu urednicu dnevnog lista „Mađar so“, koja je u proteklih 15 meseci bila na toj funkciji u vd statusu, dok je za direktorku ove kuće izabrana ekonomistkinja Rozalija Ekres. Za glavnog urednika nedeljnika „Het nap“ izabran je Viktor Tomek, a za direktorku Edit Laslo, a oboje su dosad bili vršioci dužnosti na tim funkcijama.

-U proteklom periodu je uspostavljena dobra saradnja između osnivača i glavne urednice i nadam se da će, nakon što svoj posao više neće obavljati samo u vd statusu, još većim koracima napredovati ka zamislima i ciljevima postavljenim u medijskoj strategiji – rekla je povodom izbora glavne urednice „Mađar so“-a savetnica za oblast informisanja u Nacionalnom savetu Mađara Eržebet Zita Šimon.

Marta Varju, koja je inače izabrana sa 20 glasova, uz 4 protiv i 2 uzdržana, rekla je da proteklih 15 meseci, koliko je na čelu dnevnog lista u vd statusu, nije bilo lako „ali da je njoj uspelo ono što je onda izgledalo nemoguće, odnosno rukovođenje i odgovarajuće kanalisanje redakcije“. – O tome svedoči i to što mi je uspelo da pridobijem zaposlene u kolektivu i da sam u odnosu prema  mom rivalu pobedila na izborima u redakciji i da sam dobila više glasova – kazala je glavna urednica. Za izbor na ovu funkciju, naime, konkurisao je i urednik u listu Kornel Bajtai.

Prema rečima Marte Varju, u proteklom periodu bilo je različitih prepreka ali se, kako je navela, nada da će „Mađar so“ u narednim godinama  većim koracima napredovati ka ostvarivanju medijske strategije. Istovremeno, izrazila je i razočarenje što Nacionalni savet Mađara nije odobri potreban novac za promenu izgleda lista.

Predstavnici opozicije u Nacionalnom savetu Mađara kritikovali su pisanje „Mađar so“-a  i vojvođanske mađarske štampe u proteklom periodu. – Danas je mađarska štampa pretvorena u partijsko političke listove. Poslednji izbori su dokazali da je to tako. Najveći krivac za letargiju Mađara je mađarska štampa – rekao je Laslo Rac Sabo. On je zamerio što u „Mađar so“-u nema suprotnih mišljenja, odnosno drugih razmišljanja prisutnih na političkoj sceni i primetio da „izgleda da novinari treba da služe one koji podržavaju, odnosno poslodavce i da zbog toga nisu slobodni i ne znaju da se bave novinarstvom“, te  ustvrdio još da je „Mađarima preko glave što ih stalno zaglupljuju“.

Zoltan Šarnjai je, međutim, u raspravi odvratio da situacija u „Mađar so“-u „nije tako crna“ i naveo da „nije primetio da je ‘Mađar so’ bilo šta prećutao“. – „Mađar so“ je u odnosu na materijalna sredstva, situaciju i mogućnosti – objektivan – kazao je Šarnjai.

Balint Laslo je, sa druge strane, ocenio da je proteklih 15 meseci pokazalo da nije došlo do bilo kakvih pozitivnih promena u „Mađar so“-u. – Pozivajući se na tehničko osavremenjavanje ukinuta je mogućnost komentara na vebsajtu „Mađar so“-a, a tokom izborne kampanje su se na manifestacijama usmenih novina dodatka lista iza mikrofona smenjivali političari Saveza vojvođanskih Mađara i ohrabrivani birači za koga valja glasati. Takav je vaš nepristrasan „Mađar so“ – kazao je Balint Laslo.  On je kazao i da se povodom imenovanja glavne urednice nameće pitanje u kojoj je meri dnevni list postao bolji, objektivniji i slobodniji,  čime je to Marta Varju zaslužila konačno poverenje, da li je u proteklih petnaest meseci prodato više primeraka lista nego ranije i ocenio da bi bilo dobro znati kako su se u protekle tri godine kretali podaci o prodaji „Mađar so“-a i remitendi lista.

Viktor Tomek, koji je sa 22 glasova i uz 4 uzdržana glasa izabran za glavnog urednika „Het nap“-a, naveo je da je još u vd statusu na toj funkciji uveo neke novine, da je obnovljeno onlajn izdanje nedeljnika, kao i da je proteklih šest meseci broj pretplatnika uvećan za 20 odsto, a da je u izvesnoj meri povećana i prodaja lista u slobodnoj prodaji.

Nacionalni savet Mađara usvojio je juče i prvi rebalans svog ovogodišnjeg budžeta zbog smanjenja određenih prihoda, a u skladu sa tim prihodi i rashodi utvrđeni su na iznos od 374,4 miliona dinara. Od toga 173,3 miliona dinara iznose sredstva inostranih donacija, 57,9 miliona dinara podrške iz republičkog budžeta, a iz pokrajinskog budžeta u visini od 17,2 miliona dinara.

Magyar Szó (Mađar So)

Print Friendly, PDF & Email