NDNV: Položaj novinara sve teži

Najnoviji „incident“ u novosadskom „Dnevniku“, gde je sa novinarem Dejanom Ignjićem raskinut autorski ugovor iz „nepoznatih razloga“, najbolje svedoči o devastaciji novinarske profesije i pripitomljavanju novinara...

11. Jul 2012

Reading Time: < 1 minute

Nezavisno društvo novinara Vojvodine ukazuje na to da je položaj novinara u Srbiji sve teži. Novinari su prinuđeni da potpisuju ugovore koji ni na koji način ne štite njihova prava, a potom te ugovore poslodavci raskidaju kad god im se prohte, a pogotovo ako novinari ne izveštavaju u skladu sa opšteprisutnom (auto)cenzurom. Najnoviji „incident“ u novosadskom „Dnevniku“, gde je sa novinarem Dejanom Ignjićem raskinut autorski ugovor iz „nepoznatih razloga“, najbolje svedoči o devastaciji novinarske profesije i pripitomljavanju novinara.

Urednici više ne obavljaju svoju profesionalnu i ljudsku ulogu, da štite novinare i uređivačku politiku, već služe isključivo za to da zaštite političare i druge moćnike od novinara i, eventualno, provokativnih pitanja. Raskid ugovora u „Dnevniku“ je usledio nakon toga što je procenjeno da su pitanja koje je ovaj novinar hteo da postavi gradonačelniku Novog Sada Igoru Pavličiću – „nepodobna“. Novinar je sa pravom odbio da „prepravljena“ pitanja pošalje Pavličiću.

NDNV je već više puta upozoravao da je presija pod kojom novinari rade štetna ne samo za njih, već i za medije, ali i društvo u celini. Novinarstvo mora da ima korektivnu ulogu u društvu, inače se pretvara u „propagandno sredstvo“, koje se po pravilu, na kraju, i propagandistima obije o glavu. Koliko god je strašna činjenica da medijima u Srbiji u velikom broju upravljaju „partijski poslušnici“, toliko je potrebno da i sami novinari „osvetle“ vlastiti položaj, iskažu međusobnu solidarnost i shvate da jedino profesionalno novinarstvo, uz poštovanje etičkih standarda i konstantnu edukaciju – može da im obezbedi izlaz iz „baruštine“ u kojoj se mediji i novinari danas nalaze.

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Print Friendly, PDF & Email