NUNS i NDNV: SO Kula menja pravilnik o akreditaciji

Odbornici Skupšine opštine Kula promeniće na prvoj narednoj sednici, u petak 4. marta, Pravilnik o načinu i obezbeđivanju javnosti rada na sednicama Skupštine opštine Kula i radnih tela, kojim je uvedena obavezna akreditacija novinara, dogovoreno je na sastanku čelnika lokalne samouprave sa predstavnicima Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) i Misije OEBS u Srbiji.

02. Mar 2011

Reading Time: 2 minutes

Odbornici Skupšine opštine Kula promeniće na prvoj narednoj sednici, u petak 4. marta, Pravilnik o načinu i obezbeđivanju javnosti rada na sednicama Skupštine opštine Kula i radnih tela, kojim je uvedena obavezna akreditacija novinara, dogovoreno je na sastanku čelnika lokalne samouprave sa predstavnicima Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) i Misije OEBS u Srbiji.
Pravilnikom, donetim 28. januara 2011. godine, uvedena je obavezna godišnja akreditacija novinara za praćenje rada SO Kula i radnih tela skupštine. On je sadržavao i dodatne odredbe, koje su bile sporne i ugrožavale novinarske slobode. Prva primena tog pravilnika na sednici 16. februara dovela je do skandaloznog nasilnog udaljavanja četvoro neakreditovanih novinara, što je izazvalo zabrinutost i protest redakcija i novinarskih udruženja. Pravilnik, po oceni novinara u Kuli i udruženja, ponižava profesiju i onemogućava javnost rada lokalne samouprave.
Da bi se izbegla mogućnost kontrole rada izveštača i diskreciono pravo na određivanje novinara koji će pratititi rad Skupštine, predsednik SO Kula Željko Kovač i predsednik opštine Kula Slobodan Bukvić najavili su da će sve sporne odredbe pravilnika biti suspendovane. Skupština će tokom dana (2. mart) poslati pozive novinarima za narednu sednicu i molbu njima i njihovim redakcijama da ih akredituju. Novinari „Dnevnika“, „Blica“ i „Novosti“, koji su sa prošle sednice fizički udaljeni, izrazili su spremnost da se akredituju, pod uslovom da se Pravilnik promeni u skladu sa najavama.
Po izmenjenom Pravilniku, akreditacije će biti automatski odobravane za sve novinare koji rade u legalnim medijima, bez obzira da li su lokalni, pokrajinski ili nacionalni. Pravo se odnosi na sve agencije, štampane i elektronske medije bez obzira da li su u analognom ili kablovskom sistemu ukoliko rade u skladu sa zakonom. Zajednički je konstatovano da se ne može podržavati rad piratskim medija.
Za akreditaciju neće biti potrebno prilaganje fotokopije lične karte, već samo broj novinarske legitimacije, a pravo na akreditaciju imaće i slobodni novinari preko matičnih udruženja i uz važeću legitimaciju udruženja.
Prema dogovoru, akreditovanim novinarima, fotoreporterima i snimateljima biće omogućeno audio-vizuelno snimanje i fotografisanje tokom čitavih sednica.
Iz Pravilnika će biti izbačeno i detaljno propisivanje dres koda i od novinara će se tražiti samo pristojno odevanje u Skupštini.
Predstavnici NUNS-a, NDNV-a i OEBS-a tražili su i dobili garancije predstavnika lokalne samouprave u Kuli da se neće ponoviti incidenti sa nasilnim izbacivanjem, kao i da neće biti odmazde prema novinarima koji su podneli krivičnu prijavu protiv Kovača i pripadnika obezbeđenja, koji su ih fizički izbacili iz sale 16. februara.
Postignuta je i saglasnost o tome da se u interesu javnosti, građana Kule i slobode izražavanja i odbornicima i novinarima moraju obezbediti optimalni uslovi za rad i da se jedni i drugi moraju ponašati u skladu sa profesionalnim i etičkim normama predviđenim kodeksima. Eventualni sporovi moraju se rešavati zakonitim sredstvima, bez sile i incidenata.
NUNS i NDNV izražavaju zadovoljstvo dobrom voljom i spremnošću čelnika Kule i novinara da se nastali problemi prevaziđu i da se obezbedi rad po najvišim standardima. Iako još neuobičajen kao način uređivanja javnosti rada lokalnih parlamenata, izmenjeni pravilnik može biti prototip dokumenta koji ne narušava slobodu informisanja.
Na razgovorima u Kuli NUNS je predstavljala potpredsednica Jelka Jovanović, NDNV generalni sekretar Nedim Sejdinović, a Odeljenje za medije Misije OEBS pravni savetnik Miroslav Janković.

Print Friendly, PDF & Email