Publikacije o evropskim integracijama

Na tribini “Institucionalni okvir Evropske unije (EU) nakon Lisabonskog ugovora” održanoj danas u Nov

04. Jun 2008

Reading Time: < 1 minute

Na tribini “Institucionalni okvir Evropske unije (EU) nakon Lisabonskog ugovora” održanoj danas u Novom Sadu predstavljene su tri publikacije novosadskog Fakulteta za uslužni biznis (Fabus). Promovisani su prevod Lisabonskog ugovora, uz uvodne napomene akademika Aleksandra Fire, udžbenik “Ekonomika evropskih integracija” i list “poslovna ekonomija”. Kako je rečeno, prevod Lisabonskog ugovora imaće velikog značaja i za stručnu i za širu javnost, jer će se osnova evropskih integracija Srbije oslanjati na ovaj dokument. Udžbenik, koji je koautorsko delo dekana Fabusa Bojana Dimitrijevića i Olje Munitlak Ivanović obrađuje ključna pitanja za proces evropskih integracija kao što su istorijat EU, razvoj i pregled najznačajnijih institucija, faze integracije, politike EU kao i pitanja koja se odnose na proces stabilizacije i pridruživanja zemalja u tranziciji.
Prvi broj časopisa “Poslovna ekonomija” za 2008. godinu, donosi niz istraživanja vezanih za aktuelnu problematiku ekonomskog, pravnog i političkog sistema EU.

Print Friendly, PDF & Email