Šabić podsetio ministre na obaveze

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić saopštio je danas da je uputio pismo svim ministrima kako bi

11. Sep 2007

Reading Time: < 1 minute

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić saopštio je danas da je uputio pismo svim ministrima kako bi im skrenuo pažnju na obaveze koje proističcu iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Šabić je naveo da je i ranije više puta skretao pažnju državnim organima na svoje obaveze, ali da su problemi u primeni zakona, a posebno obrazovanje novih ministarstava i kadrovske promene razlog zbog kojeg je to ponovio. Kako je naveo, ministrima je ukazao na tri pretpostavke veoma važne za kvalitetniju primenu zakona. Prva se tiče zakonske obaveze rukovodilaca organa da ovlaste jednu ili više osoba za postupanje po zahtevima za pristup informacijama koja, pored ostalog, treba da imaju potrebno pre svega pravničko znanje. “Neodređivanje takvih osoba kao i odsustvo zamene u slučaju njihovog odsustva pravilo je probleme u primeni zakona, odnosno bitno otežavalo izvršavanje obaveza”, naveo je Šabić.
Sledeća pretpostavka za kvalitetnu primenu zakona, prema njegovim rečima, jeste obuka zaposlenih o sadržini zakona, kao i o evropskim demokratskim standardima čije je poznavanje neophodno za kvalitetno tumačenje i primenu odredbi Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Šabić smatra da je do sada tom pitanju posvećivana neadekvatna pažnja.
Treća pretpostavka za kvalitetnije ostvarivanje slobode pristupa informacijama, kako je naveo, jeste izvršavanje obaveza državnih organa da sačine i na svojoj internet prezentaciji objave dokument pod nazivom Informator o radu. U njemu, poverenik podseća, ministarstva treba da predstave sve važne informacije u vezi sa svojim radom – informacije o organizaciji, kadrovima, budžetu, sredstvima rada, delokrugu i procedurama za ostvarivanje prava.
Iako je većina ministarstava objavila taj dokument, Šabić je naveo da ga uopšte ne ažurira ili to čini sa velikim zakašnjenjem. “U nekim slučajevima to je učinjeno samo kao puko izvršavanje zakonske obaveze prezentiranjem oskudnih informacija, a neka ministarstva još uvek nisu ni objavila ovaj dokument”, rekao je poverenik.

Print Friendly, PDF & Email