RRA prihvatio prigovor Radija As

Savet Republičke radiodifuzne agencije (RRA) odlučio je 7.septembra da prihvati prigovor radija As i izda mu dozvolu

07. Sep 2007

Reading Time: < 1 minute

Savet Republičke radiodifuzne agencije (RRA) odlučio je 7.septembra da prihvati prigovor radija As i izda mu dozvolu za emitovanje radio programa na pokrajinskom nivou. Tokom postupka o prigovoru radija As, Savet je konstatovao da su osnovani navodi tog radija da “Zakon o radiodifuziji ne predviđa mogućnost da se dozvola ne izda ako neko ne ispunjava uslove, već samo odbačaja prijave”, saopštila je RRA. Savet je odbacio prigovore radio i televizijskih stanica na odluku Saveta o dodeli dozvola za emitovanje na regionalnom nivou. Odbijeni su prigovori 10 televizijskih i 11 radio stanica koje su se prijavile na konkursu za dodeljivanje dozvola na regionalnom nivou, saopštila je RRA. Savet je konstatovao da je uloženo mnogo manje prigovora, nego što je izdato dozvola na regionalnom nivou, kao i da podnosioci prigovora većinom ne osporavaju odluke Saveta, već ulažu zahteve za dodatnim mrežama pokrivanja.

Print Friendly, PDF & Email