Na prodaju i Radio Subotica

Agencija za privatizaciju objavila je juče, između ostalog i prospekte za privatizaciju
Radija Subotice i Radija Sta

01. Sep 2007

Reading Time: < 1 minute

Agencija za privatizaciju objavila je juče, između ostalog i prospekte za privatizaciju
Radija Subotice i Radija Stare Pazove, radi prikupljanja pisama o zainteresovanosti za prodaju.
Radio Subotica nije dobio dozvolu za korišćenje regionalne frekvencije na proteklom konkursu. Ima 57 zaposlenih i nema nekretnine.Ovaj radio je u 2006. ostvario poslovne prihode od 582.034 evra i rashode od 600.559 evra. Imao je 28.899 evra stalne imovine, 34.709 evra obrtne imovine i 30.165 evra kratkoročnih obaveza.
Radio Stara Pazova ima 22 zaposlena, raspolaže poslovnim objektom u centu grada površine 336 kvadratnih metara i emisionim centrom “Volan” od 18 metara kvadratnih. Lane je imao prihode od 164.806 evra i rashode od 161.572 evra i ukupnu aktivu od 59.013 evra, od čega 37.937 u stalnoj i 15.886 evra u obrtnoj imovini. Radio Stara Pazova nema dugove.

Print Friendly, PDF & Email