Građanska Vojvodina pisala OEBS-u

Inicijativa vojvođanskih nevladinih organizacija “Građanska Vojvodina” danas je uputila šefu Misij

05. Sep 2007

Reading Time: 3 minutes

Inicijativa vojvođanskih nevladinih organizacija “Građanska Vojvodina” danas je uputila šefu Misije OEBS-a u Srbiji Hansu Uli Orstadu pismo sledeće sadržine:

OTVORENO PISMO “GRAĐANSKE VOJVODINE” HANSU ULI ORSTADU, ŠEFU MISIJE OEBS U SRBIJI

Ekscelencijo,

Slobodni smo da Vam se obratimo otvorenim pismom zbog sledećeg.Rezime: Posle stravičnog zločina u mestu Novi Banovci gde su na najsvirepiji način ubijeni jedan odrastao čovek  i jedno malo dete došlo je do ishitrene reakcije nekih pripadnika policije, verovatno uslovljene personalnim rešenjima, i do stvaranja klime u javnosti koja pogoduje povećanju broja incidenata prema pripadicima onih verskih zajednica koje Zakon o crkvama i verskim zajednicama diskriminiše. “Građanska Vojvodina” moli g. Hans Ula Orstada da obrati pažnju na vezu između ovih pojava i da podrži određene zakonske izmene i personalne promene.
Veoma visoko cenimo sve šta je misija OEBS učinila za reformu policije u Srbije. Blagotvorne posledice njenog delovanja osećaju svi građani. Kada je u pitanju reforma policije, postugnuti su nesporni uspesi na planu ostvarivanja nacionalne i rodne ravnopravnosti i približavanja nastavnih kadrova i planova u policijskim školama najvišim evropskim standardima.
Svesni smo da su pitanja unutrašnje organizacije policije i kadrovskih rešenja stvar  organa uprave koji odgovaraju zakonodavnom telu naše zemlje, i preko njega građanima.
S druge strane, budući da su i pojedine grane vlasti i pojedina područja (ne)ostvarivanja ljudskih prava međusobno tesno povezani, posledice nekih rešenja odražavaju se na mnogim poljima.
U mestu Novi Banovci nedavno je izvršen stravičan zločin kojom prilikom su na nasvirepiji način ubijeni jedan odrastao čovek i jedno malo dete.
Sudska vlast, odnosno istražni sudija Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici g. Nebojša Starčević, saoštila je da istraga za sada ne može da kaže šta je motiv ovog dvostrukog monstruoznog ubistva.
Policija je, na žalost, bila brža u svojim ocenama. Ona je ubistvo veoma brzo pripisala uticaju verskih sekti. Ministar unutrašnjih poslova g. Dragan Jočić najavio je nešto što se načelno može samo podržati, naime, da će policija intenzivirati borbu protiv sekti čiji obredi imaju smrtni ishod ili koje vrše pritisak na svoje članove da izvrše samoubistvo.
Postoje tri problema. Problem je što  „elitnim odeljenjem beogradske policije” za bornbu protiv verskih sekti rukovodi g. Zoran Luković. “Građanska Vojvodina” je izričita kad kaže da ne tvrdi da je g. Luković poznat po raspirivanju mržnje i netrpeljivosti prema protestantskim verskim zajednicama. No “Građanska Vojvodina” ozbiljno upozorava da su njegovi napisi i  izjave u najmanju ruku problematični i u neskladu sa zagarantovanom jednakošću verskih zajednica pred zakonom.
Drugi je problem što je u delu štampe na tragu policijskih saopštenja pomenuti stravičan zločin odmah pripisan članovima verskih sekti. Pri tom se pod sektama neretko podrazumevaju stotine hiljada ljudi koje ne pripadaju zakonom povlašćenim verskim zajednicama.
Treći je i najvažniji problem što u Srbiji ima mnogo slučajeva verske diskriminacije. Policija sve prikladnije i sve ažurnije reaguje na incidente na verskoj osnovi. S druge strane, raspoloženje u javnosti je izrazito ksenofobno, posebno prema pripadnicima protestantskih crkava.
Veoma je dobro što je savetnik u Ministarstvu vera g. Ljubivoje Stojanović upozorio da je u Srbiji postalo uobičajeno da se, često i bez trezvenog rasuđivanja, skoro svi događaji sa tragičnim posledicama pripisuju “opasnim sektama”, najčešće bez obrazloženja i dubljeg ulaženja u suštinu.
Imajući u vidu broj incidenata protiv pripadnika protestantskih crkava, kao i medijske reakcije na pomenuti užasni zločin, postoji realana rizik da se u neposredno nailazećem razdoblju poveća broj napada na sveštenike, pripadnike i objekte verskih zajednica koji su prema ocenama misije OEBS, misije Saveta Evrope, Venecijanske komisije i samog Predsednika Republike Srbije diskriminisane prema Zakonu o crkvama i verskim zajednicama.
“Građanska Vojvodina” moli Vašu Ekscelenciju da obrati pažnju na vezu između incidenata usmerenih prema pripadnicima diskriminisanih verskih zajednica, određenih personalnih rešenja u policiji i zakonskih rešenja u Zakonu o crkvama i verskim zajednicama povodom kojih je Predsednik Srbije g. Tadić, potpisujući ukaz o proglašenju ovog Zakona, zatražio njegovu najhitniju doradu i izmenu i uputio u tom smislu pisma predsedniku Vlade Srbije i predsedniku Narodne skupštine.
U najkraćem, ukoliko se ne preduznu odgovarajuće zakonske izmene i ne izvrše određene personalne promene postoji realan rizik da će se broj incidenata na verskoj oceni samo povećavati.

S poštovanjem,

Za organizacije članice “Građanske Vojvodine”:
Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin
Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Novi Sad
Centar za regionalizam, Novi Sad
Građanski fond „Panonija”, Novi Sad
NVO „Otvoreni licej”, Sombor
Građanska akcija, Pančevo
Helsinski odbor za ljudska prava, Novi Sad

Print Friendly, PDF & Email