Šabić očekuje rešavanje problema

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić saopstio je danas da očekuje da će Vlada Srbije problem sa pr

10. Aug 2007

Reading Time: 2 minutes

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić saopstio je danas da očekuje da će Vlada Srbije problem sa pristupom informacija iz ugovora o koncesiji za auto-put Horgoš-Požega, rešiti u dogledno vreme u skladu sa legitimnim interesima javnosti. Šabić je u saopštenju ocenio da mnogi postupci i izjave odgovornih “mogu izazivati dileme u pogledu faktičkog stanja i značenja i domašaja ustavnih i zakonskih odredbi kojima se jemči sloboda pristupa informacijama”. On je naglasio da ustav jemči pravo na pristup podacima koji su u posedu vlasti, u skladu sa zakonom, a da Zakon o slobodnom pristupu informacijama utvrđuje i razrađuje to pravo. To pravo, kako je naveo, može biti ograničeno samo ako je to “neophodno u demokratskom društvu radi zaštite od ozbiljne povrede pretežnijeg interesa zasnovanog na Ustavu i zakonu”. “Jedna od tačaka Ugovora o koncesiji predviđa da su doslovno sve informacije o izgradnji i održavanju auto-puta poverljive i da javnost ni jednu informaciju ne može dobiti bez dozvole stranog partnera, pa je očigledno suprotna odredbama ustava i zakona”, navodi Šabić. “Takva odredba dezavuiše odredbe našeg javno pravnog poretka odnosno njihovu primenu stavlja u zavisnost od volje stranih partnera, što je neprihvatljivo”, smatra poverenik.
On upozorava da su svi organi vlasti u Srbiji dužni da svoje postupanje, uključujući i aranžmane sa stranim partnerima, u potpunosti usklade sa obavezama koje imaju po Ustavu i zakonu. “Nigde u svetu se komercijalnim ugovorima ne može zadirati u javno pravni poredak. Naš Ustav predviđa da čak i ratifikovani međudržavni ugovori moraju biti u skladu sa njim”, kaže poverenik. Šabić upozorava i da “primena novih pravnih standarda sa kojima se u procesu usklađivanja pravnog sistema Srbije sa sistemom Evropske unije sve više i sve brže suočavamo, nije stvar volje nego i znanja odnosno poznavanja i razumevanja”. Kako je naveo, “očigledno” je veoma važno na globalnom državnom nivou organizuju i sprovode kvalitetni programi obuke.
Šabić podseća da je i jedna od nerealizovanih preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) Srbiji upravo organizovanje i sprovođenje takvog programa obuke kao i kampanje kojom bi se i najšira javnost u Srbiji upoznala sa sadržinom i domašajima Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Print Friendly, PDF & Email