Privatizacija višejezičnih medija izazov

Vojvođanska medijska scena može da dobije vrlo solidnu ocenu, jer u većini medija postoji poštovanje elementarnog ko

31. Aug 2007

Reading Time: 2 minutes

Vojvođanska medijska scena može da dobije vrlo solidnu ocenu, jer u većini medija postoji poštovanje elementarnog kodeksa, međutim, imao i izuzetaka koji nisu preovlađujući, tako da možemo biti vrlo zadovoljni načinom i standardima, koji u svom radu mediji poštuju – ocenio je prilikom posete Kanjiži pokrajinski pokrajinski sekretar za informacije AP Vojvodine Milorad Đurić.
Đurić je ukazao da nekoliko problema postoji jer još uvek nije završena raspodela frekvencija na lokalnom nivou, što će kada se završi izmeniti medijsku sliku Vojvodine. On je naglasio da ima problema sa radom javnog servisa u pogledu teritorijalne pokrivenosti signalom, kao i programskih primedbi, koje su upućivane, ali da je najveći izazov privatizacija lokalnih medija, koji emituju program na više jezika.
– To je nešto što će biti problem do kraja godine, kada se proces okonča, jer će radio i televizijske stanice, koje su bile na opštinskim budžetima, biti privatizovane i pitanje je u kojoj će meri one biti zainteresovane da imaju višejezične programe, kao do sada i u kojoj će meri preovladati komercijalni motivi. Tu postoji rizik kod narušavanja standarda koji smo do sada imali.
Javljali su se zahtevi da te stanice budu izuzete iz privatizacije, ali to u ovom trenutku nije realno, jer Zakon propisuje da sve lokalne javne stanice moraju biti privatizovane. Da bismo anulirali taj problem počeli smo da gradimo jedan fond iz kog će biti podsticani ovi emiteri da zadrže multietničku strukturu i da na taj način uvažimo činjenicu da te medije više neće finansirati opština. Krajem ove i početkom iduće godine biće raspisivani konkursi za novac, koja bi trebalo da pomogne tim stanicama da zadrže višejezične programe – rekao je Đurić.
Razgovor sa predstavnicima aktuelne opštinske vlasti bio je u znaku ocene učinka Vlade Srbije za prvih sto dana, pre svega u pogledu odnosa prema Vojvodini. Prema rečima Đurića, iako je Vlada Srbije s pravom dala prednost međunarodnim odnosima zbog rešavanja statusa Kosova i Metohije.
– Iz ugla pokrajinske administracije, ocena je da je saradnja sa Vladom Srbije u većini oblasti mnogo bolja nego što je bila sa prethodnom – konstatovao je Đurić.
– U oblasti informisanja ostvarena je dobra saradnja sa delom Ministarstva kulture, koje se bavi medijima sa ciljem, a da se radi prema zajedničkom planu na daljim projektima. Približavamo se kraju procesa uređivanja medijske scene Srbije i to već ima sve oblike medijskog sistema. Ostalo nam je još nekoliko meseci u ovoj godini da se završi taj proces kako bi u 2008. ušli sa potpuno uređenim sistemom. U tome je vrlo važna saradnja pokrajinskih i republičkih institucija, pogotovo zbog činjenice da u Vojvodini imamo puno medija, koji se bave informisanjem na jezicima nacionalnih zajednica.
Đurić naglašava da je druga velika oblast u pokrjinsko-republičkim odnosima Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, koji je krenuo u ovoj godini posle donošenja republičkog budžeta i bez obzira na početne teškoće, u punoj meri se očekuje da se do kraja godine operativno ostvari sedam odsto od republičkog budžeta za neophodno investiranje u Vojvodini.

Print Friendly, PDF & Email