Pirova pobeda javnosti

Objavljivanje delova ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega i selektivan uvid u ostatak dokumenta

29. Aug 2007

Reading Time: < 1 minute

Objavljivanje delova ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega i selektivan uvid u ostatak dokumentacije predstavlja, po oceni organizacije Transparentnost Srbija – Solomonsko rešenje vlade Srbije. “Neverovatna je činjenica da je moralo da prođe pet meseci i da se stvori ogroman medijski pritisak da bi izvršna vlast načinila taj korak”, navodi se u saopštenju. Dodaje se da odluka o ograničenom pristupu preostalim aneksima ugovora, “koja je verovatno plod maksimalnog kompromisa sa koncesionarima, nije u potpunosti zasnovana na razlozima koje sadrže srpski zakoni”. “Istinska, a ne Pirova pobeda javnosti”, prema gledištu Transparentnosti Srbija, “sastojala bi se u tome da objavljivanje svih ugovora o raspolaganju javnom imovinom (koncesije, privatizacija, prodaja nepokretnosti, nabavke) postane uobičajena stvar, a preuzimanje ugovornih obaveza suprotnih domaćim propisima oštro sankcionisano”.
Na sajtu Vlade Srbije juče je objavljen osnovni ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega i 12 od 19 aneksa tog dokumenta.

Print Friendly, PDF & Email