Objavljeni aneksi 13 i 14

Vlada Srbije objavila je juče anekse 13 i 14 ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš – Požega koji regul

31. Aug 2007

Reading Time: < 1 minute

Vlada Srbije objavila je juče anekse 13 i 14 ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš – Požega koji regulišu iznos koncesione naknade koju će dobijati država, kao i oblike garancija kojima će koncesionar garantovati valjano obavljanje posla. U aneksu 13 navodi se da će koncesionar u roku od 60 dana od zatvaranja finansijske konstrukcije uplatiti fiksnu naknadu u iznosu od 10 miliona evra, a po otpočinjanju radova preći će na uplaćivanje mesečne naknade državi. Koncesionar je predložio da u prvih šest godina ne plaća mesečnu naknadu, ali je Vlada Srbije, imajući u vidu da će koncesija u tom periodu beležiti negativne finansijske rezultate, pristala da koncesionar do isteka roka za završetak autoputa plaća naknadu od 10 odsto bruto prihoda koje ostvari od naplate putarine.
U periodu od 2013. do 2020. koncesiona naknada biće povećana na 18,99 odsto bruto prihoda od putarine (realno 14 odsto), koliko je koncesionar ponudio prilikom prijavljivanja na tender. Poslednjih 12 godina trajanja koncesije (2021. – 2032) visina koncesione naknade iznosiće 25 odsto bruto prihoda od putarine. Ugovorom o koncesiji predviđeno je da koncesionar dostavi četiri garancije Vladi Srbije: garanciju za obezbeđenje sredstava za koncesiju; garanciju za dobro izvršenje posla; garanciju na ime odgovornosti za propuste i nedostatke; kao i garanciju za održavanje. U aneksu 14 dati su obrasci ugovora kojima se banka (ime ostalo nepoznato) obavezuje da u ime koncesionara državi dostavi pomenute garancije.

Print Friendly, PDF & Email