Korak ka novom odnosu vlasti

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je u intervjuu FoNetu da bi odluka Vlade Srbije da ob

27. Aug 2007

Reading Time: 2 minutes

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je u intervjuu FoNetu da bi odluka Vlade Srbije da objavi Ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa između Horgoša i Požege mogla da bude prvi korak u novom načinu komunikacije vlasti sa javnošću.
– Taj potez je vredan kao primer za budućnost. To bi tebalo da bude prelomna tačka i novi način na koji ćemo se ubuduće odnositi prema poslovima u kojima se raspolaže velikim državnim novcem, resursima i dobrima – objasnio je Šabić. On se nada da ova odluka znači da se „Vlada opredelila da javnost informiše o ovakvim poslovima i onda kada to niko od nje prethodno nije tražio“.
– Želim da verujem da je ovo prvi korak na putu na kome ćemo znati da koristimo javnost, kao dobro sredstvo i za afirmaciju dobrih rezultata, ali i za borbu protiv zloupotrebe i korupcije – naglasio je Šabić.
Osvrćući se na prvobitno odbijanje Ministarstva za infrastrukturu da objavi Ugovor o koncesiji, Šabić je konstatovao da je „odluka Vlade trebalo da stigne ranije“ i dodao da će „mnogi, zbog tog nepotrebnog oklevanja, imati rezerve prema ovom potezu Vlade“.
Srbija je, ipak, prema njegovim rečima, u kratkom roku napravila „veliki pomak kada je u pitanju slobodan pristup informacijama, koji su neki strani posmatrači ocenili kao jedan od najkvalitetnijih rezultata u okruženju“. Šabić ističe da je lepo čuti takve ocene, ali napominje da nema mnogo razloga za zadovoljstvo, jer nije urađeno sve ono što je Srbija realno mogla da postigne.
– Mogli smo imati daleko kvalitetniju komunikaciju vlasti i javnosti i neuporedivo širi pristup informacijama. Mogli smo afirmisati principe koji odgovaraju savremenom dobu, jer smo mi ipak jedna evropska država i živimo u 21. veku – naglasio je Šabić.
Vlast, prema rečima Šabića, mora da prepozna pravo na slobodan pristup informacijama, ne samo kao svoju obavezu, već i kao nešto što je u osnovi normalnog odnosa demokratske vlasti prema građanima. Šabić upozorava da se u Srbiji ignoriše činjenica da je i među građanima i u samoj vlasti veoma nizak nivo znanja o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
– Vlast mora da shvati da to ne može da se odglumi, da to nije fikus koji smo uveli u sistem samo da bi zadovoljili posmatrače sa Zapada. Potrebna je ozbiljna edukacija ljudi u vlasti o tome kakve su njihove obaveze prema javnosti – poručio je Šabić. Kako je napomenuo, teško je izdvojiti najnegativnije primere odnosa institucija prema pravu javnosti da se informiše, jer to zavisi od ugla gledanja.
– Imate primer da ignorišu zakon… Neke institucije jednostavno ne primenjuju zakon i ignorišu naš zahtev. U tom konteksu sam apostrofirao Bezbednosno-informativnu agenciju, koja ne izvršava ni najelementarnije obaveze – ukazao je Šabić.
– Sve ovo, međutim, ne mora da znači da je to u suštini najdramatičniji primer. Jeste da je principijelno neprihvatljiv stav da vi sebe stavljate iznad zakona, ali imate masu drugih situacija gde se uskraćuju informacije koje su sa egzistencijalog stanovišta važnije – dodao je Šabić.
Nije lako izdvojiti ni najpozitivniji primer, pošto su mnoge institucije i na lokalnom i na državnom nivou napravile značajne pomake.
– Sa zadovoljstvom sam konstatovao značajan napor i rezultat u mreži trgovinskog sudstva u Srbiji, gde su postojali raznorazni hronični problemi. U poslednjih godinu dana tu je napravljen ozbiljan zaokret – istakao je Šabić. Prema njegovim rečima, mreža trgovinskih sudova sada preko Interneta ima izuzetno otvorenu komunikaciju sa građanima, ali to ne znači da i u komunikaciji s tim sudovima nema problema.

Print Friendly, PDF & Email