Konkurs za radio-džinglove

Radio VK je objavio poziv za prikupljanje ponuda za paket radio-džinglova i radio-maski za frekvenciju 98,3 megaherc

30. Aug 2007

Reading Time: < 1 minute

Radio VK je objavio poziv za prikupljanje ponuda za paket radio-džinglova i radio-maski za frekvenciju 98,3 megaherca. Izrađen materijal treba dostaviti redakciji na adresu Mihajla Pupina broj 11, na CD-u, sa ponuđenom cenom, do 15. septembra. Autor najboljeg kompleta biće pozvan na potpisivanje ugovora o kupovini autorskih prava.

Print Friendly, PDF & Email