Gluvi za odluke Vrhovnog suda

Devet državnih organa, odnosno javnih preduzeća, i dalje odbija da pruži informacije koje su relevantne za javnost, u

17. Aug 2007

Reading Time: 2 minutes

Devet državnih organa, odnosno javnih preduzeća, i dalje odbija da pruži informacije koje su relevantne za javnost, uprkos konačnoj i obavezujućoj odluci Vrhovnog suda Srbije da postupe po rešenju poverenika za informacije od javnog značaja. Danas je došao do saznanja da se naložene mere u većini ovih slučajeva ne sprovode već više meseci, čak i godina, pa se postavlja pitanje da li će tražene informacije ikada biti i dostupne javnosti. Sudeći prema odgovoru koji je naš list dobio od JP PTT saobraćaja Srbija, samo jednog na spisku „informativnih dužnika“, odgovor je negativan.
Građanin Tihomir Živanović tražio je od ove kompanije fotokopiju dokumenata koja sadrže podatke o tome koliko je novca JP PTT Srbija isplatilo advokatskoj kancelariji za zastupanje u sporu s preduzećem Braća Karić Sistem – BK Trejd. Odgovarajući na zahtev Danasa, JP PTT saobraćaja Srbija saopštilo je da ta kompanija nije pribavljala stručne i advokatske usluge od advokatske kancelarije „Ignjačević“, već „samo od pojedinih advokata koji su bili pravni zastupnici PTT u sporu pred Arbitražnim većem Trgovinske komore u Cirihu“.
Iako je i poverenik i Vrhovni sud Srbije opravdao zahtev tražioca ove informacije, PTT se u dopisu upućenom Danasu poziva na član 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u kojem je predviđeno da „organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled, ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija lično odnosi, osim u zakonom predviđenim slučajevima“. JP PTT navodi da se tim povodom obratilo advokatima koje je angažovalo kao svoje pravne zastupnike u pomenutom sporu, ali su im oni odgovorili da „nisu saglasni da se objave podaci o naknadama koje su im isplaćene za zastupanje u sporu pred Arbitražnim većem Trgovinske komore u Cirihu“.
NIS a. d. Novi Sad takođe je među javnim preduzećima i državnim institucijama kojima je tužba odbačena i koji su dužni da daju traženu informaciju o platama generalnog direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora NIS. Ipak, Inicijativa mladih za ljudska prava, kao tražilac, i dalje je uskraćena za ove podatke, iako je od odbacivanja tužbe i naložene mere prošlo više od godinu dana. Ni posle dva dana traganja za odgovorima i uveravanja da će odgovore dobiti redakcija Danasa nije uspela da sazna zbog čega se informacija koju traži Inicijativa i dalje krije i kada će postati dostupna.

Print Friendly, PDF & Email