Čeka se odluka o žalbama emitera

Narednih dana Savet Republičke radiodifuzne agencije trebalo bi da odluči o prigovorima dvadesetak radio i TV stanic

27. Aug 2007

Reading Time: < 1 minute

Narednih dana Savet Republičke radiodifuzne agencije trebalo bi da odluči o prigovorima dvadesetak radio i TV stanica koje su se žalile na odluku o raspodeli regionalnih dozvola za emitovanje programa. Kada je u junu objavljena lista 28 televizijskih i 24 radiostanica koje su prošle na konkursu za regionalno pokrivanje, pokazalo se da je gotovo 60 prijavljenih emitera prekobrojno, a prigovore na raspodelu uputila je tek trećina. Jedan od razloga su i očekivanja odbijenih emitera da će više sreće imati u narednom „izvlačenju”, odnosno prilikom podele lokalnih frekvencija.
U lokalnom etru mesga ima za 148 TV i 276 radiostanica, a na taj konkurs prijavilo se više od 700 zainteresovanih. Zbog ovako velikog broja onih koji su konkurisali i obimne dokumevtacije koja se traži, u RRA kažu da stručne službe još nisu uspele da pregledaju sve prijave i celokupnu dokumentaciju i da će taj posao potrajati, jer je u nekim slučajevima tražena dopuna nekompletne dokumentacije. Dok se ovaj posao ne obavi neće se ni znati koliko će od raspoloživih mesta u lokalnom etru pripasti stanicama civilnog sektora koje prvi put imaju mogućnost da dobiju svoje kanale. Po do sada pregledanim prijavama reklo bi se su za takve stanice najzainteresovanije Pravoslavna i Katolička crkva.

Print Friendly, PDF & Email