Čeka se odluka o žalbama emitera

Savet Republičke radiodifuzne agencije tokom narednih dana trebalo bi da odluči o prigovorima dvadesetak radio i TV s

23. Aug 2007

Reading Time: < 1 minute

Savet Republičke radiodifuzne agencije tokom narednih dana trebalo bi da odluči o prigovorima dvadesetak radio i TV stanica koje su se žalile na odluku o raspodeli regionalnih dozvola za emitovanje programa.
Kada je u junu objavljena lista 28 televizijskih i 24 radio-stanica koje su prošle na konkursu za regionalno pokrivanje, pokazalo se da je gotovo šezdeset prijavljenih emitera prekobrojno. Prigovore na raspodelu uputila je tek trećina. Jedan od razloga su i očekivanja odbijenih emitera da će više sreće imati u narednom „izvlačenju”, odnosno prilikom podele lokalnih frekvencija. U lokalnom etru mesta ima za 148 TV i 276 radio-stanica, a na taj konkurs prijavilo se više od 700 zainteresovanih.
Zbog ovako velikog broja interesenata i obimne dokumentacije koja se traži, u RRA kažu da još nisu uspeli da pregledaju sve prijave, kao i da će taj posao potrajati, jer u nekim slučajevima dokumentacija nije potpuna.
To je ujedno i razlog što se ne zna koliko će od raspoloživih mesta u lokalnom etru pripasti stanicama civilnog sektora koje prvi put imaju mogućnost da dobiju svoje kanale. Prema do sada pregledanim prijavama reklo bi se su za takve stanice najzainteresovanije Pravoslavna i Katolička crkva.

Print Friendly, PDF & Email