Bez skorog raspleta

Republička radiodifuzna agencija je donela odluku o dodeljivanju regionalne frekvencije, a u toku je odličivanje o t

07. Aug 2007

Reading Time: < 1 minute

Republička radiodifuzna agencija je donela odluku o dodeljivanju regionalne frekvencije, a u toku je odličivanje o tome da li će i koliko lokalnih radio stanica ostati na kikindskom medijskom nebu. Međutim, po svemu sudeći, na rasplet će se još pričekati.
Kako je Radio Kikinda podnela prigovor na odluku Republičke radiodifuzne agencije, rok za odgovor ističe za mesec dana od prijema prigovora. U slučaju da RRA prigovor Radio Kikinde odbaci, prema rečima Slobodana Đorića, člana Saveta RRA, Radio BK treba da podnese Republičkoj agenciji za telekomunikacije (RATEL) radiodifuzni elaborat da bi dobio tehničku dozvolu, nakon koje ima pravo da počne sa emitovanjem programa na regionalnoj frekvenciji što bi, prema proceni Đorića, trebalo da se dogodi do kraja septembra.
Kada su lokalne frekvencije u pitanju, situacija u Vojvodini je komplikovana, jer ovaj prostor već pokrivaju tri nacionalne radio mreže RTS-a i tri pokrajinske. U Kikindi je stanje još problematičnije zbog blizine granice. Međutim, Slobodan Đorić kaže da su u RRA pronašli mogućnost za dodelu jedne lokalne frekvencije i predlog prosledili Ministarstvu za telekomunikacije, a u slučaju da Ministarstvo odobri, biće raspisan konkurs. Đorić navodi da u RRA imaju nameru da jednu pokrajinsku mrežu, koja je trebalo da obuhvati 14 lokalnih frekvencija u 14 gradova, među kojima je i Kikinda, rasformiraju, jer se ni posle drugog konkursa nije javila radio stanica koja je zadovoljila sve uslove. Na taj način ukazaće se prilika da Kikinda dobije još jednu lokalnu frekvenciju.
Međutim, ni ovo ne treba shvatiti kao konačan broj radio stanica u našoj opštini, jer, prema rečima člana Saveta RRA, nakon dodela navedenih frekvencija, kada program budu emitovale samo one stanice koje budu dobile frekvencije, postoji mogućnost pronalaženja novih slobodnih frekvencija.

Print Friendly, PDF & Email