Aneksi pominju samo poskupljenja

Neobjavljivanjem svih aneksa ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš – Požega javnost je ostala uskr

30. Aug 2007

Reading Time: 2 minutes

Neobjavljivanjem svih aneksa ugovora o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš – Požega javnost je ostala uskraćena za informaciju o visini i načinu utvrđivanja putarine koju će koncesionar naplaćivati na već izgrađenim deonicama autoputa Horgoš – Požega koje od sledeće godine dobija na korišćenje. Ono što je ponuđeno na uvid ukazuje da će se vozači uskoro možda susresti sa većim izdacima na autoputevima.
U Prilogu (aneksu) 6 koji reguliše rizike koje će snositi koncesionar i država navodi se da će „usled dužine trajanja koncesije, postojati potreba za povećavanjem cena putarine“. Dalje stoji da Prilog 12 određuje početni iznos putarine i daje formule za proračun povećanja i primenu novih cena putarine. Iako taj aneks nije objavljen, pominjanje reči povećanje na nekoliko mesta dovoljno sugeriše.
Na sugestiju za poskupljenje putarine ukazuje i član 15. osnovnog ugovora, koji je dat na uvid novinarima, gde stoji da će visina putarine biti usklađena sa preporukama EU i visinom putarina susednih zemalja. Na međunarodnim putevima u Evropi visina putarine dostiže 0,05 evra po kilometru odnosno pet evra na 100 kilometara, a i neke od zemalja u okruženju već naplaćuju putarinu u „evropskim“ iznosima.
Na autoputu Zagreb – Split putarina za automobile od Zagreba do Dugopolja (naplatna rampa kod Splita) košta 157 kuna odnosno 21,5 evra. S obzirom na to da je reč o deonici od oko 380 kilometara jasno je da se cena putarine na 100 kilometara kreće blizu pet evra. Sličan rezultat dobije se i ako se uporedi putarina u iznosu od 76 kuna do Gospića (oko 240 km).
U Sloveniji se cena putarine po kilometru kreće u proseku oko 0,047 evra po kilometru, odnosno 4,7 evra na 100 kilometara. Do te računice može se doći ako se uporedi putarina od 0,75 evra na putu Šentilj – Maribor u dužini od 15,8 km ili putarina od 1,7 evra na putu dužine 37 kilometara od Ljubljane do Pluske.
Nešto su niže putarine u Makedoniji gde je na deonici od Tetova do Skoplja (42 km) potrebno izdvojiti 80 denara ili 1,3 evra što u konačnoj računici daje nešto više od 0,03 evra po kilometru. Nešto je skuplja vožnja deonicom koja od Skoplja ide ka granici sa Grčkom. Tako je putarina na deonicama Petrovec – Veles (oko 30 km) 80 denara i Veles – Gradsko (24 km) 60 denara pa je potrebno izdvojiti više od 0,04 evra po kilometru.
Kada je reč o susedima koji su već u EU (Mađarska, Bugarska i Rumunija) treba podsetiti da su te zemlje sistem naplate putarine organizovale tako što prodaju nalepnice koje važe određeni vremenski period (od četiri pa do godinu dana) i nude neograničeno korišćenje autoputeva u tom periodu. U Mađarskoj za automobile nalepnica za četiri dana košta 4,5 evra, a za godinu dana 143 evra. Međutim, EU je protiv takvog načina naplate jer podstiče povećanje obima saobraćaja na autoputevima i taj sistem vidi kao prelazno rešenje. U Bugarskoj je nedeljna nalepnica pet evra, a godišnja 34 evra.
U Srbiji putarina je nešto niža u odnosu na Hrvatsku i Sloveniju. Do Novog Sada (oko 80 km) potrebno je platiti 2,5 evra. Do isključenja Velika Plana (oko 90 km) putarina košta 230 dinara odnosno 2,8 evra dok je do Aleksinca (200 km) putarina 560 dinara odnosno sedam evra (3,5 evra na 100 kilometara).

Print Friendly, PDF & Email