Uvažene tužbe osam emitera

Vrhovni sud Srbije doneo je presude kojima je uvažio žalbe osam emitera i poništio rešenja Saveta Republičke radiodif

11. Jul 2007

Reading Time: < 1 minute

Vrhovni sud Srbije doneo je presude kojima je uvažio žalbe osam emitera i poništio rešenja Saveta Republičke radiodifuzne agencije (RRA) u vezi sa dodelom nacionalnih i dozvola za emitovanje programa na teritoriji grada Beograda. Kako se navodi u današnjem saopštenju suda, uvažene su tužbe televizije RTL, radija Balkan, radija 24, televizije “Palma LTD”, radija Skaj (SKY), radija “Hit”, “Beo-maksis radio” i Kriket (Cricket) radija. Tom odlukom, Vrhovni sud Srbije je poništio rešenja Saveta RRA kojim su odbijeni prigovori tih emitera protiv odluke RRA o izdavanju nacionalnih i beogradskih dozvola.
U obrazloženju presuda se navodi da je Savet RRA, donoseći rešenja o izdavanju dozvola za emitovanje programa, odlučivao po slobodnoj oceni što ne proizilazi iz Zakona o radiodifuziji. “Savet RRA je bio obavezan da podrobno, celovito i jasno utvrdi činjenično stanje i da navede konkretne razloge, činjenice i okolnosti zbog kojih je izdao dozvole za emitovanje programa svakom pojedinačnom podnosiocu prijave, odnosno zbog čega je svakom drugom podnosiocu odbijena prijava za izdavanje tražene dozvole”, navodi se u obrazloženju. Savet RRA je, kako se dodaje, morao sačiniti poseban zapisnik o glasanju, odnosno zabelešku, ukoliko je odluka po prigovoru doneta jednoglasno a utvrđene se i druge povrede pravila postupka, koje su bile od uticaja na rešenja Saveta RRA.
Vrhovni sud je naložio Savetu RRA da, u ponovljenom postupku, otkloni propuste na koje je ukazano presudama i da donese nova, na zakonu zasnovana rešenja. Tim presudama, Vrhovni sud Srbije nije dodelio dozvole za emitovanje programa radio i televizijskim stanicama.

Print Friendly, PDF & Email