Trećina se žalila na dozvole

Republička radiodifuzna agencija pre više od mesec dana objavila je listu RTV stanica koje su ispunile uslove i dobile

28. Jul 2007

Reading Time: 2 minutes

Republička radiodifuzna agencija pre više od mesec dana objavila je listu RTV stanica koje su ispunile uslove i dobile neku od 28 televizijskih, odnosno 24 radijskih regionalnih dozvola. Za ove frekvencije konkurisalo je 48 TV i 63 radio-stanica, a među šezdesetak gubitnika našli su se i radio-stanice Subotica, Šabac, Kikinda i neke druge. Emiteri koji nisu prošli na konkursu imaju pravo da Savetu RRA ulože prigovor na raspodelu.
– Prigovor je poslalo dvadesetak radio i televizijskih stanica koje nisu dobile dozvolu. Savet RRA će razmotriti prigovore i o njima odlučivati u roku od 30 dana od dana njihovog prijema– kaže Goran Karadžić, član Saveta RRA.
Taj rok inače nije istekao, jer sve stanice nisu istog dana dobile zvanično objašnjenje od RRA. U međuvremenu, završeno je i prijavljivanje emitera na konkurs za dobijanje lokalnih dozvola. U tom paketu dozvole prvi put zvanično trebalo bi da dobije i jedan broj stanica civilnog sektora. Kako je kod nas iskustvo sa ovim tipom radiodifuzije vrlo oskudno, konkursom nije unapred određena kvota na koju bi civilni sektor eventualno mogao da računa. Članovi Saveta RRA objašnjavali su da će upravo prijave na konkurs pokazati kakvo je interesovanje za ovu vrstu stanica. Za lokalne dozvole prijavilo se nekoliko stotina stanica.
– Tačno je da se na javni konkurs za lokalno pokrivanje prijavilo više od 700 radio i televizijskih stanica za 148 televizijskih i 276 radio dozvola. Kako je dokumentacija za javni konkurs, kao i za prethodne, veoma obimna, još ne možemo da kažemo koliko je bilo podnosilaca prijava za stanice civilnog sektora. Stručna služba RRA pregleda dokumentaciju i nakon toga će utvrditi listu potpunih i blagovremenih prijava, a Savet RRA će doneti odluku u roku od 90 dana od dana objavljivanja liste. Stručna služba će tokom čitavog leta pregledati dokumentaciju i slati naloge za dopunu tamo gde je to potrebno. Trenutno možemo da kažemo da ima dosta prijava od Pravoslavne i Katoličke crkve – kaže Karadžić.
Budući da se ne zna ni obim interesovanja, i dalje je nepoznanica broj frekvencija na koje bi mogle da računaju nacionalne ili verske zajednice, nevladine i druge organizacije i udruženja građana čijim aktivnostima su takve stanice i namenjene. Očigledno je da Agencija ne želi da se unapred opredeljuje za neku fiksnu kvotu, uz objašnjenje da će broj biti „poznat po pregledu dokumentacije i kada se utvrdi ko ispunjava uslove konkursa i ima kompletnu dokumentaciju”.
O njihovoj sudbini odlučivaće se istovremeno kad i o izdavanju dozvola ostalim lokalnim emiterima.

Print Friendly, PDF & Email