Sporazum VAC i federacije novinara

Međunarodna federacija novinara (IFJ) i nemački medijski koncern VAC (WAZ) danas su u Briselu potpisali sporazum u ci

10. Jul 2007

Reading Time: 2 minutes

Međunarodna federacija novinara (IFJ) i nemački medijski koncern VAC (WAZ) danas su u Briselu potpisali sporazum u cilju zaštite slobode štampe, unapređenja kvaliteta standarda u novinarstvu i obezbeđivanja poštenih radnih uslova za zaposlene u medijima. Evropski komesar za informativno društvo i medije Vivijan Reding izjavila je da je potpisivanje tog sporazuma “snažna poruka da je kvalitetno novinarstvo uslov za upražnjavanje demokratskih sloboda”. “Jedino slobodan novinar je ‘ubedljiv’ i politika se ne sme uplitati u novinarstvo, ali mora obezbeđivati uslove za nezavisno novinarstvo kao preduslov za demokratiju”, rekla je Vivijan Reding koja je prisustvovala potpisivanju tog prvog sporazuma između nekog evropskog medijskog koncerna i novinarske federacije.
Šef VAC-a Bodo Hombah je naglasio da “nema kvalitetnog novinarstva ako to nije i ekonomski cilj” i predočio da za “WAZ nije važno koja je stranka na vlasti i njena politika, već novinarski profesionalizam”.
Hombah je objasnio da je VAC upravo zato sklopio sporazum s novinarskom federacijom IFJ, uz opasku da je “štampa jedna od poluga demokratije”. On je je ocenio da je “korumpiran novinar isto opasan kao i korumpiran političar”.
Generalni sekretar IFJ Ajden Vajt je saopštio da će ta novinarska federacija uskoro sklopiti slične sporazume i s drugim moćnim evropskim medijskim grupama. Vajt je poručio da je cilj sporazuma s VAC-om da “novinari budu bezbedniji, bolje plaćeni, da rade u dobrim radnim uslovima i da ne budu pod uplivom političara”. “A velike medijske korporacije”, rekao je Vajt, “moraju biti podložne javnom uvidu u to koga ekonomski, pa i politički predstavljaju”.
U preambuli sporazuma VAC-IFJ se, pored ostalog, kaže da dve strane utvrđuju uzajamne interese na temelju “potvrde načela i vrednosti slobode stampe i saradnje protiv neprimerenog političkog uticaja, koji može da ometa pravo na izdavanje i slobodan rad novinara”. Upitani o pojavi da se neki mediji na zapadnom Balkanu u kojima VAC ima značajan udeo u deonicama i vlasništvu, vidljivo svrstavaju u uređivačkoj politici uz pojedine stranke na vlasti, zvaničnici VAC-a su rekli da se ta medijska grupa u načelu ne upliće u uređivačku politiku medija. Oni su rekli i da VAC u nekim slučajevima, zbog prirode ugovora i strukture vlasništva, nema mogućnosti da utiče na to da mediji imaju profesionalno novinarstvo i nezavisnu uređivačku politiku u odnosu na centre političkog upliva.

Print Friendly, PDF & Email