Privatizacija i razvoj novinarstva

Privatizacija elektronskih medija čiji je vlasnik ili osnivač država mora biti završena, a istovremeno treba omoguć

19. Jul 2007

Reading Time: 2 minutes

Privatizacija elektronskih medija čiji je vlasnik ili osnivač država mora biti završena, a istovremeno treba omogućiti razvoj objektivnog i nezavisnog novinarstva, ocenjeno je danas na javnoj raspravi koju je organizovalo Ministarstvo kulture Srbije. Ministar kulture Vojislav Brajović istakao je da je krajnji rok za privatizaciju 31. decembar ove godine i podsetio da se u taj proces ušlo sa ciljem da se ukine direktno finansiranje medija iz državnog budžeta. On je, međutim, upozorio da bi privatizacijom mogli da budu ugroženi mediji nacionalnih manjina, i dodao da će Ministarstvo kulture predložiti rešenja kako bi se u potpunosti poštovalo pravo manjina na informisanje na maternjem jeziku.
Pomoćnik ministra kulture za medije Dragan Janjić rekao je da se reforma sistema medija u Srbiji oteže sedam godina i naglasio da je u međuvremenu formiran javni servis, ali da je ostalo dosta stvari koje tek treba završiti. Prema njegovim rečima, suština privatizacije elektronskih medija jeste obezbeđivanje uslova za objektivno i nezavisno novinarstvo, ali i voditi računa o potrebama lokalne zajednice.
Pokrajinski sekretar za informisanje Milorad Đurić naglasio je da mediji moraju da se odvoje od državne kontrole koja je najveći neprijatelj nezavisnog novinarstva. Problem, prema njegovim rečima, jeste kako da se u lokalnim sredinama obezbedi protok informacija od javnog interesa kada postoje samo komercijalni emiteri i kako manjinama obezbediti pravo na informisanje na maternjem jeziku. Đurić je naglasio da rešenje može da bude osnivanje fondova kojima bi država iz budžeta omogućila održavanje multietičnosti programa, ali bi u tom slučaju bilo potrebno izmeniti neke propise kako bi se precizno definisalo šta se finansira i kako.
Na javnoj raspravi koja je održana u beogradskom Medija centru, bili su i predstavnici medijskih kuća koje su potpisnice takozvane “kragujevačke inicijative” to jest oni emiteri koju smatraju da RTV-stanice u većim gradovima ne treba privatizovati već formirati regionalne javne servise. Prema rečima direktora Niške televizije Slaviše Popovića, nacionalni javni servis ne može da zadovolji potrebe za informisanjem u unustrašnjosti jer građane koji tamo žive baš i ne zanima koliko je vozila GSP-a izašlo na ulice Beograda.
Profesor na Fakuletu političkih nauka Rade Veljanovski ponovio je da se sa inicijativom za formiranje regionalnih javnih servisa zakasnilo i dodao da praksa postojanja takvih TV-stanica u regionu nije dobra jer su pokazalo da je lokalna samouprava osnovna smetnja protoku informacija. On je istakao i da smatra da inicijativa nekih poslanika da se mediji nacionalnih manjina izuzmu iz privatizacije takođe nije dobra i predložio da se rešenje nađe u formiranju lokalnih i državnih fondova iz kojih ne bi bili finansirani mediji, već određeni projekti kojima se ostvaruje javni interes.

Print Friendly, PDF & Email