Odluka RRA umanjuje prava manjina

Republički poslanik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i predsednik ove stranke Petar Kuntić zatražio je da se na

11. Jul 2007

Reading Time: < 1 minute

Republički poslanik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i predsednik ove stranke Petar Kuntić zatražio je da se nadležni organi Skupštine izjasne da li je Republička radiodifuzna agencija uskraćivanjem regionalne frekvencije Radio Subotici prekršila Ustav, i da li je time država prekršila međunarodne sporazume o zaštiti ljudskih i manjinskih prava.
Prema našem ustavu, stečena prava nacionalnih manjina se ne mogu umanjivati, a upravo će se to dogoditi hrvatskoj manjini ako se bude realizovala odluka RRA, kaže Kuntić, jer će se program na hrvatskom jeziku Radio Subotice tada čuti na znatno manjem prostoru.
U izjavi za Radio Suboticu Petar Kuntić navodi da, iako je dogovorena sednica Odbora za međunacionalne odnose i Odbora za kuturu i informisanje Skupštine Srbije, podršku za nastojanje da se očuva program na hrvatskom jeziku osim od DS i G17 Plus, nije dobio ni od jedne stranke u parlamentu.
On napominje da će biti vrlo teško ponovo uspostaviti dosadašnju zonu radijske pokrivenosti ukoliko se sada ukine regionalna frekvencija Radio Subotici, a to smanjenje dometa programa na hrvatskom znači „potiranje onoga što je dogovoreno i potpisano u Ustavu i međunarodnim sporazumima“.

Print Friendly, PDF & Email