Odgovornost u ime budućnosti

Izdavačka kuća “Aspress” iz Bačkog Petrovca nedavno je obradovala sve ljubitelje i zaštitnike prirode

19. Jul 2007

Reading Time: < 1 minute

Izdavačka kuća “Aspress” iz Bačkog Petrovca nedavno je obradovala sve ljubitelje i zaštitnike prirode i izdala prvi broj ekološkog časopisa “Eko list”. S namerom da populariše zaštitu životne sredine i održivi razvoj, ovaj list će se baviti aktuelnim temama, radom i aktivnostima brojnih institucija i organizacija, svetskim i domaćlm ekološkim događajima…
Prema rečima urednice ovog časopisa Vierke Marčok pred nama je, svakoga dana, mnogo izazova i prilika da sredinu u kojoj živimo zagadimo, a to ne sme i ne mora da bude tako, jer istina je da je naša sredina jedna, jedina i nezamenljiva. Stoga, kaže ona, treba da budemo odgovorni prema njoj, a u ime budućnosti, života i opstanka.
U prvom broju “Eko lista”, koji je namenjen i lokalnim samupravama, institucijama sistema. industriji, školama, uopšte svim građanima kojima je stalo da prirode, objavljeni su zanimljivi tekstovi o zaštićenim dobrima u Srbiji, globalnom zagrevanju, Kjoto protokolu, ambalaži i reciklaži, kao i intervju sa ministrom za zaštitu životne sredine dr Sašom Draginom.
U planu je da časopis izlazi dvomesečno, a biće objavljeno i vanredno izdanje posvećeno Ministarskoj konferenciji “Životna sredina za Evropu”, koja će biti održana najesen u Beogradu.

Print Friendly, PDF & Email