Modeli transformacije saveznih medija

Ministarstvo kulture i medija predstavilo je danas modele po kojima bi mogla da se transformišu informativna javna pr

12. Jul 2007

Reading Time: 2 minutes

Ministarstvo kulture i medija predstavilo je danas modele po kojima bi mogla da se transformišu informativna javna preduzeća i ustanove kulture čiji je osnivač bivša država Jugoslavija ili državna zajednica Srbija i Crna Gora. Na sednici skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje istaknuto je da se u narednom periodu mora rešiti status novinske agencije Tanjug, Filmskih novosti, Radio Jugoslavije i Jugoslovenskog pregleda kao i Arhiva SCG, Muzeja istorije Jugoslavije i Muzeja vazduhoplovstva.
Ministar kulture Vojislav Brajović istakao je da je za četiri savezna preduzeća iz medijskog sektora ove godine iz budžeta izdvojeno ukupuno 346 miliona dinara – za Tanjug 197 miliona, Radio Jugoslaviju 127 miliona, Filmske novosti 15 miliona dinara a za Jugoslovenski pregled sedam miliona dinara.
Pomoćnik ministra kulture za medije Dragan Janjić naglasio je da je ministarstvo napravilo modele za početak razgovora o njihovoj transformaciji sa ciljem da se obezbedi ostvarivanje javnog inetresa u oblasti informisanja, puna sloboda delovanja i da se smanje budžetska izdvajanja za medije koja su sada prevelika. Kada je u pitanju transformacija novinske agencije Tanjug u kojoj radi 320 ljudi i za koju se iz budžeta izdvaja 16,3 miliona dinara mesečno, Janjić je naglasio da postoje četiri modela rešavanja statusa tog javnog preduzeća. Prvi je privatizacija ali zbog neprofitabilnosti agencijskih poslova malo je verovatno da će biti zainteresovanih kupaca, rekao je on i dodao da se drugi model sastoji u transformaciji agencije u javni servis pri čemu problem predstavlja pitanje finansiranja jer ne postoji saglasnost da se to uradi putem pretplate. Janjić je dodao da je treći model da Tanjug postane Sekretarijat zadužen za informisanje o aktivnostima vlade čime bi bio isključen sa tržišta i ocenio da to takođe ne bi bilo dobro. Ministarstvo kulture zalaže se za kombinovani model koji se sastoji u tome da se donese novi zakon o Tanjugu kako bi se izbeglo direktno učešće budžeta u finansiranju servisa koji se prodaje na tržištu i taj model bi trebalo da bude zasnovan na dva segmenta – okrenut potrebama države i prilagođen potrebama tržišta, rekao je Janjić. Dodao je da to znači da će Tanjug kao javno preduzeće imati obavezu da izveštava o radu svih državnih organa i taj deo servisa besplatno isporučuje medijima i državnim institucijama, kazao je on i dodao da bi taj deo bio finansiran iz budžeta.
Prema nejgovim rečima, svi drugi poslovi Tanjuga bi bili okrenuti tržištu i ne bi bili finansirani iz budžeta. “Država iz budžeta može da finansira proizvod – servise o zbivanjima u svetu ili zemlji. Ona može da se pojavi na tržištu, gde se takmiče sve agencije i da plaća servise koji joj trebaju. To ne znači da ona plaća agenciju već proizvod i ne može joj se prigovoriti da direktno iz budžeta finansira medije”, naglasio je on. Janjić je kazao da država treba da proceni da li ima interes da i dalje postoji Radio Jugosloavija koja emituje programa na kratkim talasima i to na 12 jezika i da onda odluči da li će tu medijsku kuću ugasiti ili će nastaviti da je finansira. Filmske novosti, u kojima je zaposleno 45 ljudi, treba pripojiti Jugoslovenskoj kinoteci a kada je u pitanju Jugoslovenski pregled treba razmotriti da li zaposlene prebaciti u neku drugu instituciju.
Pomoćnik ministra kulture Novica Antić istakao je da bi Arhiv SCG koji je savezna institucija trebalo pripojiiti Arhivu Srbije, Muzej istorije Jugoslavije treba transformisati u republičku ustanovu kulture a Muzej vazduhoplovstva u gradsku. Članovi Odbora za kulturu i informisanje jednoglasno su se složili da ne treba gasiti funkcije bivših saveznih javnih medija i ustanova iz oblasti informisanja već da njihov status treba rešiti vodeći računa o javnom i opštem interesu kao i zaposlenima.

Print Friendly, PDF & Email