Mandat nekome produžen, nekome smanjen

Članovi Saveta Republičke radiodifuzne agencije (RRA) doživotno bi mogli da obavljaju sadašnje funkcije, jer im je t

16. Jul 2007

Reading Time: 2 minutes

Članovi Saveta Republičke radiodifuzne agencije (RRA) doživotno bi mogli da obavljaju sadašnje funkcije, jer im je to omogućeno izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji.
U prvobitnom Zakonu o radiodifuziji pisalo je da isto lice ne može biti dva puta uzastopno birano za člana Saveta, ali je izmenama i dopunama Zakona ovaj stav izbrisan, što znači da sadašnji članovi Saveta RRA mogu doživotno da ostanu na trenutnim funkcijama.
Pre izmena i dopuna Zakona o radiodifuziji iz 2002. godine u članu 27. pisalo je da se prilikom prvog izbora, tri člana Saveta biraju na dve godine, tri člana na četiri, a tri člana na šest godina. Izmenama i dopunama Zakona 30. avgusta 2005. godine u članu 27. stav 2. reči: „dve godine“ zamenjuju se rečima: „šest godina“, reči: „četiri godine“ zamenjuju se rečima: „pet godina“ i reči: „šest godina“ zamenjuju se rečima: „četiri godine“.
Članove Saveta RRA izabrala je Skupština Srbije 17. februara 2005, što znači da je članovima koji su na početku bili izabrani na dve godine, mandat produžen na šest, onima sa četiri na pet godina, a članovima sa šest godina mandat se smanjuje na četiri.
Zakonom o radiodifuziji iz 2002. članovima prvog sastava Saveta čiji je mandat trajao dve, odnosno četiri godine, mandat je utvrđen tako što pre je odlučivanja Skupštine o podnetim predlozima, predsednik Skupštine žrebom odredio ovlašćene predlagače čiji su se kandidati predlagali za izbor na dve, odnosno četiri godine.
Izmenama i dopunama Zakona iz 2005. stav 3. je promenjen i glasi: „Članovima Saveta prvog saziva koji se biraju na predlog nadležnog odbora Skupštine mandat traje šest godina, članovima Saveta prvog saziva koji se biraju na predlog Skupštine AP Vojvodina, rektora Univerziteta, crkvi i verskih zajednica, mandat traje pet godina, a ostalim članovima Saveta prvog saziva mandat traje četiri godine.“
Bivši predsednik Ustavnog suda Srbije Slobodan Vučetić kaže za Danas da je moguće produžiti ili smanjiti mandat zatečenim članovima Saveta RRA kroz izmene i dopune Zakona o radiodifuziji.
– Ukoliko nije drugačije regulisano u Zakonu, a nije, članovi nastavljaju svoj mandat do isteka šest, odnosno pet godina, dok se trojici smanjuje na četiri godine – objašnjava on.
Slično mišljenje ima i sudija Ustavnog suda Svetozar Čiplić koji naglašava da pravilo u Zakonu o radiodifuziji važi za sve, ako ne postoji izuzetak, „jer da postoji, onda bi bio imenovan u zakonu“.
– Pošto nema izuzetka, mandat sadašnjim članovima Saveta RRA može se produžiti – ocenjuje Čiplić.

Print Friendly, PDF & Email