Diskriminacija malih verskih zajednica

Hrišćanska adventistička crkva pozdravila je danas potpisivanje Sporazuma o saradnji između tradicionalnih versk

06. Jul 2007

Reading Time: < 1 minute

Hrišćanska adventistička crkva pozdravila je danas potpisivanje Sporazuma o saradnji između tradicionalnih verskih zajednica i Radiotelevizije Srbije (RTS) ali i upozorila da takav potez vodi diskriminaciji malih verskih zajednica. U otvorenom pismu upućenom predsedniku i premijeru Srbije, Ministarstvu vera i ambasadama, Hrišćanska adventistička crkva je upitala zašto na RTS-u nije omogućeno predstavljanje netradicionalnih verskih zajednica. “Da li pretplata za RTS i porez koji daju adventistički hrišćani, baptistički hrišćani ili bilo koji drugi vernici služe samo za podizanje hramova tradicionalnih crkava i emitovanje njihovih bogosluženja. Ovakav odnos, da ne upotrebimo ružnu reč prisila, nije odavno zabeležen u istoriji Evrope”, navodi se u pismu.
Podela na tradicionalne i ostale verske zajednice stvara “surovu diskriminaciju”, navodi se u pismu u kojem Hrišćanska adventistička crkva poziva Ministarstvo vera da izmeni postojeći Zakon o crkvama i verskim zjednicama kako bi se uklonila svaka moguća podela. “Očekujemo da mediji koji žele da budu dostupni svima kao javni servis, to zaista i budu, budući da se izdržavaju od pretplate i poreza koje plaćaju svi građani”, dodaje se u pismu.
Sporazum o saradnji tradicionalnih crkava i verskih zajednica sa Radiotelevizijom Srbije predviđa zajednički rad na proizvodnji emisija koje će pokrivati i pratiti rad svih tradicionalnih crkava i verskih zajednica na teritoriji Srbije. Ugovorom je predviđeno i prenošenje različitih bogosluženja, obeležavanje značajnih verskih praznika i prenošenje dijaloških i teorijskih emisija o religiji, tradiciji i savremenom društvu.

Print Friendly, PDF & Email