Da RRA ponovo razmotri Kodeks

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) zatražila je danas od Republičke radiodifuzne agencije (RRA) da

11. Jul 2007

Reading Time: < 1 minute

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) zatražila je danas od Republičke radiodifuzne agencije (RRA) da ponovo razmotri argumentovane primedbe na sadržaj Opšteg obavezujućeg upustva o ponašanju emitera i da ga, kroz odgovarajuće izmene, uskladi sa zahtevima demokratskog društva. U saopštenju ANEM-a izražava se zabrinutost što tekst Uputstva RRA ne udovoljava zahtevima pluralizma, tolerancije i slobodoumlja demokratskog društva. Dodaje se da oni ne osporavaju pravo Agencije da donese Kodeks ponašanja emitera, predviđeno Zakonom o radiodifuziji, kao ni potrebu da se preciznije reguliše medijska sfera u Srbiji. “Pojedine odredbe Kodeksa su nedovoljno precizne i nužno će ga činiti podložnim različitim kvalifikacijama, a ne postoji jasan zakonski osnov za pojedina ograničenja koja Kodeks predviđa”, navodi Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Oni podsećaju da je Srbija 2003. godine ratifikovala Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i da se sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava bavila slučajevima koje tretira Kodeks. “Zabrinuti smo što ta praksa, izgleda, nije uzeta u obzir kada je sastavljen tekst Kodeksa”, ističe se u saopštenju.

Print Friendly, PDF & Email