Rodoljub Šabić ponovo za poverenika

Skupština Srbije izabrala je danas većinom glasova Rodoljuba Šabića za poverenika za informacije od javnog značaja,

29. Jun 2007

Reading Time: < 1 minute

Skupština Srbije izabrala je danas većinom glasova Rodoljuba Šabića za poverenika za informacije od javnog značaja, koji je i do sada obavljao tu dužnost. Za izbor Šabića za poverenika glasala su 144 poslanika vladajuće koalicije i LDP-a, od ukupno 159 prisutnih. SRS i SPS nisu učestvovali u glasnaju, niko nije glasao protiv.
Šabića je za kandidata Odboru za kulturu i informisanje predložila poslanička grupa Demokratske stranke (DS) uz ocenu da je dužnost poverenika za informacije od javnog značaja obavljao stručno i odgovorno, kao i da je u radu pokazao visok stepen samostalnosti i nezavisnosti. Skupština Srbije izabrala je Šabića za poverenika 22. decembra 2004. godine.
Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, osobi koja se ponovo bira za poverenika ili njegovog zamenika pre isteka mandata, novi mandat prestaje po isteku sedam godina od prvog izbora. To znači da mandat Šabiću traje do 2011. godine, nakon čega može još jednom da bude biran na tu funkciju.
U obrazloženju predlagača navodi se da je Šabić od dana izbora angažovan na aktiviranju institucije poverenika u čijoj je službi registrovano skoro 3.000 predmeta. Poverenik je objavio Vodič kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja na srpskom i jezicima svih jezika nacionalnih manjina, uključujući i romski. Realizovao je više desetina okruglih stolova, tribina, seminara i emisija na elektronskim medijima, u cilju afirmacije i upoznavanja vlasti i građana sa pravima koja imaju iz Zakona, kao i niz akcija za edukaciju novinara.
Šabić je diplomirani pravnik, a bio je narodni poslanik, potpredsednik Skupštine Srbije i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Bio je, između ostalog i član komisije za promenu Ustava Srbije i predsednik potkomisije za ljudska prava i osnovne slobode.

Print Friendly, PDF & Email