NUNS i UNS za privatizaciju

Udruženje novinara Srbije (UNS) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) ne slažu se sa inicijativom Saveza vojv

25. Jun 2007

Reading Time: 2 minutes

Udruženje novinara Srbije (UNS) i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) ne slažu se sa inicijativom Saveza vojvođanskih mađara (SVM) da se mediji koji emituju program na jezicima nacionalnih manjina izuzmu iz obavezne privatizacije. Predsednica NUNS-a Nadežda Gaće rekla je agenciji Beta da NUNS “čvrsto stoji na stanovištu” da svi lokalni i regionalni mediji moraju biti privatizovani a da, tek nakon toga, treba tražiti alternativna rešenja da se finansijski pomogne manjinskim medijima. Gaće je istakla da privatizacija mora biti završena kako bi se mediji udaljili od uticaja države jer dok se to ne uradi prisutna je manipulacija slobodom javne reči i slobodom medija.
Predsednik UNS-a Nino Brajović ocenio je danas da treba sačekati sa izmenama zakona dok se vidi da li će biti zainteresovanih kupaca koji su spremni da kupe medije koji emituju program na jezicima nacionalnih manjina. “Očigledno je da neki mediji ne mogu da podnesu tržišnu utakmicu a među njima su manjinski koji zato imaju opravdane razloge. Najbolje bi da se taj nedostatak sposobnosti opstanka na tržištu kompenzuje na drugi način, a ne izuzimanjem iz privatizacije”, kazao je Brajović agenciji Beta. Kompenzaciju treba uraditi ili kroz projekte subvencija ili kroz obavezu novih vlasnika. Kod štampanih manjinskih medija na posredan način izbegnuta privatizacija time što su osnivačka prava preneta na Nacionalne savete manjina koji finansiraju medije, rekao je on i dodao da to možda može biti jedna od mogućnosti koju bi trebalo imati u vidu kada se radi o elektronskim medijima.
Predsednik UNS-a ističe da ukoliko u savetima nacionalnih manjina sede predstavnici političkih stranaka onda oni mogu uticati na medije. “Zakone ne treba menjati već sačekati da se vidi šta će biti”, istakao je Brajović.
Savez vojvođanskih Mađara (SVM) predložio je danas Skupštini Srbije da izmeni Zakon o radiodifuziji, a kako je rečeno suština predloga je da se emiteri, koji u poslednjih 12 meseci nedeljeno emituju najmanje 800 minuta programa na jednom ili više jezika nacionalnih manjina, izuzmu iz kruga obavezne privatizacije. Pomoćnik ministra kulture i informisanja Dragan Janjić ranije je najavio da će ministarstvo organizovati seriju sastanaka kako bi se za manjinske medije pronašlo rešenje i dodao da manjinski mediji ne smeju biti žrtve privatizacije. Prema predlogu koji su tri poslanika SVM 19. juna uputila predsedniku parlamenta Oliveru Duliću, Republička radiodifuzna agencija bi utvrđivala postojanje uslova za izuzimanje tih medija iz obavezne privatizacije. Prema važećem zakonskom rešenju, u slučaju privatizacije lokalnih elektronskih medija novi vlasnik imao bi obavezu da u narednih pet godina obezbedi kontinuitet u emitovanju programa na jezicima nacionalnih manjina. Privatizacija elektronskih medija čiji je vlasnik ili osnivač država treba da se izvrši do 31. decembra 2007. godine.

Print Friendly, PDF & Email