Vlada obećava, RRA ne dozvoljava

Povodom najave da će se Radio Subotica privatizovati, Izvršni odbor i Odbor za informisanje Nacionalnog saveta mađar

24. Jan 2007

Reading Time: 2 minutes

Povodom najave da će se Radio Subotica privatizovati, Izvršni odbor i Odbor za informisanje Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine na zajedničkoj sednici su ocenili kao „potpuno neprihvatljivo donošenje takve odluke Vlade Srbije“ i zbog toga smatraju opravdanim stav zaposlenih koji se tome protive. Ovaj Nacionalni savet je u svojim zaključcima posle pomenute, uputio zahtev Vladi Republike Srbije da odmah obustavi pokrenuti postupak privatizacije Radio Subotice, kao i sve pokrenute postupke privatizacije elektronskih medija koji emituju programe na više jezika. Takođe, zatraženo je da se ne pokreću novi postupci do iznalaženja zadovoljavajućih rešenja u vezi s imovinskim pitanjima ovih medija, kao i u vezi s pitanjem korišćenja frekvencija.
Od Vlade Republike Srbije takođe se zahteva da Narodnoj skupštini Republike Srbije odmah posle izbora uputi predlog izmena i dopuna Zakona o radiodifuziji kojim bi se elektronskim medijima koji emituju programe na više jezika omogućilo da umesto za jednu, konkurišu za više frekvencija, kao i da se mediji koji emituju program na manjinskim jezicima izuzmu iz postupka obavezne privatizacije.
Mađarski nacionalni savet je u proteklom periodu u bezbroj navrata ukazivao na negativne posledice koje će uslediti primenom odredaba Zakona o radiodifuziji i tražio izmene zakona koje bi omogućile dalje nesmetano emitovanje programa na jezicima nacionalnih manjina u okviru lokalnih radio i televizijskih stanica, navode u Mađarskom nacionalnom savetu. Dragan Kojadinović, ministar za kulturu i informisanje u dosadašnjoj Vladi Republike Srbije, u novembru 2004. godine primio je predsednike nacionalnih saveta manjina i tada su ga čelnici MNS i zvanično informisali o posledicama primene Zakona o radiodifuziji. On je tada dao obećanje da će njegovo ministarstvo izvideti mogućnosti za izmenu zakona. Takođe, na dnevnom redu sednice Međuvladine mešovite komisije za nacionalne manjine Republike Srbije i Republike Mađarske održane 14. decembra 2004. godine, na inicijativu Mađarskog nacionalnog saveta našlo se i nerešeno pitanje lokalnih elektronskih medija. Tada je predstavnik Ministarstva kulture Srbije dao obećanje da će ovo ministarstvo pokrenuti postupak donošenja izmena Zakona o radiodifuziji u oblasti privatizacije lokalnih medija čiji su osnivači opštine, s ciljem da se mediji na manjinskim jezicima izuzmu iz tog postupka.
Tokom leta 2005. godine na sastanku u Republičkoj radiodifuznoj agenciji rukovodstvo Agencije je delegaciji MNS još jednom stavilo do znanja da Zakon o radiodifuziji, koji je izrađen u saradnji s ekspertima Saveta Evrope, ne sadrži mogućnost da jedna radio stanica emituje svoj program na više frekvencija, kao ni da se mediji koji emituju svoje programe na jezicima nacionalnih manjina izuzmu iz postupka obavezne privatizacije. Predstavnici RRA su takođe istakli da zakonska regulativa u delu koji definiše sistem javnog servisa ne poznaje pojam lokalnog javnog servisa na jezicima nacionalnih manjina. U protekle dve godine na inicijativu MNS i Savet za nacionalne manjine RS u više navrata se bavio pitanjem elektronskih medija koji svoje programe emituju na manjinskim jezicima. Predstavnici republičke Vlade su svaki put davali obećanja da će pokrenuti postupak preispitivanja te pravne regulative.
„Bez obzira na činjenicu da u proteklom periodu nijedno od navedenih obećanja Vlade Republike Srbije nije ispunjeno, Izvršni odbor i Odbor za informisanje Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine doneli su ove zaključke kojima se obraćaju Vladi u nadi da će posle izbora novoformirana skupština biti spremna da uvaži naše opravdane zahteve“, navodi se u saopštenju Mađarskog nacionalnog saveta.

Print Friendly, PDF & Email