Slabo razvijeni mehanizmi antikorupcije

Antikorupcijski mehanizmi u Srbiji su slabi, procena je iz istraživanja američke nevladine organizacije Global int

16. Jan 2007

Reading Time: 2 minutes

Antikorupcijski mehanizmi u Srbiji su slabi, procena je iz istraživanja američke nevladine organizacije Global integriti. U istraživanju, koje je obuhvatilo antikorupcijsko zakonodavstvo, vladavinu prava, nadzorne i kontrolne mehanizme, javnu administraciju, odgovornost svih grana vlasti, izbore i civilno društvo i medije u 43 zemlje, Srbija je, sa indeksom 64, rangirana na nivou Rusije (63), Meksika (65) i Kirgizije (64). Lošiji indeks imaju Crna Gora (58) i Jermenija (54), iznad Srbije su Bugarska (80), Gruzija (78), Argentina (79) i Indija (75), dok su na vrhu liste SAD (87) i Rumunija (86).
Rezultati, odnosno indeksi globalnog integriteta za sve zemlje, formirani su na osnovu analize lokalnih saradnika. Obuhvaćene su uglavnom zemlje koje su primaoci strane pomoći ili su tržišta u razvoju. Intervjuisani su advokati, političari, novinari, investitori. Srbija, sa prosečnom ocenom 64 – (slabo razvijeno), ima pozitivne ocene za sektor civilnog društva i medija (81 – snažno razvijeno), izborni sistem (74 – umereno razvijeno) i antikorupcijski sistem i vladavina prava (78 -umereno razvijeno). Loše ocene Srbija je dobila za nadzorne i kontorlne mehanizme (69 – slabo) i odgovornost svih grana vlasti (53 – veoma slabo), a izuzetno lošu ocenu za javnu administraciju (30 – veoma slabo).
U sektoru civilno društvo i mediji, najbolje je ocenjeno stanje u medijima i okruženje za medije – 95, a najlošije sistem dostupnosti informacija od javnog značaja – 65. Izborni sistem i proces ocenjeni su veoma dobro, dok je na lošu ocenu sistema finansiranja partija uticala loša primena zakona i postojećih mogućnosti za kontrolu tokova stranačkog novca. Na lošu ocenu sistema vlasti (53) najviše je uticalo odsustvo kontrole izveštaja o imovini, loše odredbe ili nepostojanje odredbi o sprečavanju sukoba interesa članova vlade i parlamenta.
Na ocenu negativno utiče i odsustvo zabrane članovima vlade da po napuštanju tog položaja odmah pređu u privatni sektor, ali i činjenica da nema skupštinskog odbora koji bi nadzirao realizaciju državnog budžeta. Timom istraživača u Beogradu rukovodio je Boris Begović iz Centra za liberalno-demokratske studije, a u Podgorici Vanja Ćalović iz MANS.

Print Friendly, PDF & Email