Problem zaštite podataka o ličnosti

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić i eksperti Evropske agencije za rekonstrukciju ocenili su

23. Jan 2007

Reading Time: < 1 minute

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić i eksperti Evropske agencije za rekonstrukciju ocenili su danas da jedan od prioriteta nove vlasti u Srbiji treba da bude donošenje novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uspostavljanje efikasnog mehanizma zaštite tih podataka. Kabinet Poverenika je saopštio da je u razgovoru Šabića i evropskih eksperata ocenjeno da novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti treba da bude usaglašen sa evropskim standardima. Šabić je istakao da se kasni sa rešavanjem problema zaštite podataka o ličnosti i da zakon iz 1998. godine nije imao efekte u primeni. “Nije slučajno da poslednji Izveštaj Komisije EU konstatuje da zaštita podataka o ličnosti kod nas postoji samo teorijski, ali ne i praktično”, ocenio je Šabić i naveo da je to pravo zajamčeno i novim Ustavom i da je zaista šteta što se njome ne bavi Ustavni zakon. Prema Šabićevim rečima, ne bi se smela ignorisati dešavanja koja upozoravaju na rastuće dimenzije problema. “Tipičan primer predstavlja odlaganje primene novog zakona o biometrijskim, elektronskim čipom snabdevenim ličnim kartama. Sa stanovišta zaštite podataka o ličnosti, takođe je veoma delikatna oblast zdravstvene zaštite i podaci koji se u njoj prikupljaju”, rekao je Šabić.
On je podsetio da već postoje ozbiljni predlozi zakona kojima bi se ta oblast rešila, kao i da bi Srbija u stvaranju pretpostavki za uspostavljanje efikasnog sistema zaštite podataka o ličnosti mogla da računa i na pomoć eksperata.

Print Friendly, PDF & Email