Mediji odgovorni i za jezik

Novinari sremskomitrovačkog Aktiva UNSa predlažu da Udruženje novinara Srbije zatraži od novinara i urednika u novi

04. Dec 2006

Reading Time: 2 minutes

Novinari sremskomitrovačkog Aktiva UNSa predlažu da Udruženje novinara Srbije zatraži od novinara i urednika u novinama i elektronskim medijima u Srbiji da povedu više računa o načinu pisanja i izražavanja. Njihov predlog je da se u tekstovima i radio i tv emisijama koristi što manje stranih reči i izraza, koju su najčešće nepoznati čitaocima i gledaocima, kako bi mediji u Srbiji negovali i štitili bogatstvo srpskog jezika, a ne nepotrebno koristili neograničen broj stranih pojmova, često pogrešno napisanih ili izgovorenih. Stav sremskih novinara je da urednici i novinari moraju računati da, pored informativne funkcije, imaju i obrazovnu, pa stoga i veću odgovornost za sakaćenje srpskog jezika u medijima. Na sastanku Aktiva novinara Sremska Mitrovica, koji ima 40 članova, osuđeno je i ponašanje predsednika opštine Irig Radovana Ercegovca, koji je bez odluke Skupštine opštine zabranio dalje štampanje „Iriških novina”, bez ikakvog obrazloženja i prava da sam donese takvu odluku. Aktiv traži da se o ovakvoj samovolji moćnog pojedinca izjasni Skupština opštine, koja je i donela odluku o izdavanju mesečnika „Iriške novine”.
Ideja o formiranju Konferencije novinara Srema, u koju bi ušli delegati svih sremskih aktiva, Šida, Sremske Mitrovice, Rume, Inđije i Stare Pazove, jednoglasno je prihvaćena. Za buduće delegate izabrani su dopisnik „Politike” Jelenko Slatinac, sportski novinar Ratko Artukov, dopisnik „Dnevnika” Smiljka Bojević i dopisnik „Večernjih novosti” Berislav Mijić. Konferencija novinara Srema biće konstituisana do polovine ovog meseca. Usvojena je i odluka o godišnjim nagradama za novinare sa područja Srema, koje će biti uručene dobitnicima povodom svetosavskih svečanosti. Programom rada za naredni psriod. Aktiv je posebno stavio akcenat na zaštitu novinara, njihovo sindikalno organizovanje i ostvarivanje što boljih odnosa na relaciji novinar-vlasnici medija, jer su u ovom trenutku novinari zapravo obespravljena kategorija radnika, što je ne dopustivo.
Predsednik Aktiva Jelenko Slatinac uručio je ovogodišnjoj dobitnici Godišnju nagradu Redakcije „Dnevnika” za honorarnog saradnika Smiljki Bojević sliku akademskog slikara Tonija Anušića, kao još jedan znak priznanja za doprinos razvoju informisanja u Sremu.

Print Friendly, PDF & Email