“Dnevnik” će sam birati savetnika

Agencija za privatizaciju je obustavila postupak javne nabavke konsultantskih usluga u procesu privatizacije pred

27. Dec 2006

Reading Time: < 1 minute

Agencija za privatizaciju je obustavila postupak javne nabavke konsultantskih usluga u procesu privatizacije preduzeća „Dnevnik holding“ Novi Sad i odbila svih pet prijava podnetih u prvoj fazi restriktivnog postupka, od kojih su tri prethodno ocenjene kao kvalifikovane. Pozivajući se na uslove navedene u javnom pozivu i svoje pravo da u slučaju suštinskih promena finansijskih okolnosti odustane od postupka, bez obaveze da na bilo koji način snosi odgovornost za izgubljenu dobit, stvarnu ili bilo kakvu drugu štetu koju ponuđač može da pretrpi, Agencija je navela da je razlog za ovu odluku upravo suštinska promena finansijskih okolnosti. Odnosno, činjenica da će samo preduzeće snositi troškove potrebnih konsultantskih usluga i u skladu s tim, samo izabrati privatizacionog savetnika. Novosadski „Dnevnik holding“ je sto odsto u državnom vlasništvu pri čemu AP Vojvodina u njegovom ukupnom kapitalu učestvuje sa 53,2 a Republika Srbija sa 46,8 odsto. Ukupne obaveze holdinga su, prema podacima navedenim u prospektu, na kraju prošle godine iznosile nešto preko 168 miliona dinara, a firma je poslovnu godinu okončala s neto gubitkom od 14,9 miliona dinara. Prosečna zarada isplaćena za 415 zaposlenih bila je u 2005. godini bezmalo 19.000 dinara. „Dnevnik holding“ ima akcije i udele u šest povezanih preduzeća od čega, kako je navedeno u dokumentaciji, po sto odsto u listu Poljoprivrednik, štampariji, preduzeću Dnevnik, novine i časopisi i Dnevnik promet, 45 odsto u Vojvodina presu i 33 odsto u Dnevnik prodaji. U prospektu je navedeno i da imovinu holdinga čine zgrada redakcije, štamparija i poslovna zgrada u Novom Sadu i poslovni prostori u Somboru i Sremskoj Mitrovici (ukupne površine gotovo 11.000 kvadrata), kao i grafičke mašine nabavljene u periodu između 1970. i 1989.

Print Friendly, PDF & Email