Borba za svaki reklamni dinar

Poslednjih meseci primetno je jačanje medijskih institucija RRA i RATEL i njihova bolja saradnja, ali treba videti ka

29. Dec 2006

Reading Time: < 1 minute

Poslednjih meseci primetno je jačanje medijskih institucija RRA i RATEL i njihova bolja saradnja, ali treba videti kako će rešiti problem preklapanja nadležnosti kod isključivanja RTV stanica bez dozvole, zaključak je praćenja primene Zakona o radiodifuziji. Predstavljajući juče u Medija centru rezultate monitoringa koje su sproveli Centar za podršku demokratskim inicijativama i Fondacija Konrad Adenauer, pravnik Jelena Surčulija je ocenila da je uputstvo RRA za medije tokom kampanje „u duhu preporuka Saveta Evrope“.
Profesor FPN Miroljub Radojković zaključio je da veliki broj kršenja Zakona o oglašavanju, za sedam dana 1244, govori o velikoj borbi nacionalnih TV za svaki reklamni dinar. Prema njegovoj prognozi to može da vodi ne u jagmu za nacionalne kanale, nego u bankrot i stvaranje medijskih konglomerata. Govoreći o uređivačkoj politici nacionalnih TV stanica Radojković je primetio da i dalje RTS „ne pravi državotvorni program, već stvarnost pokušava da privede državnim vrednostima“. Suprotno tome TV B92 „traži drugu stranu i izbegava zvaničnu verziju događaja“. „B92 je razapet između misije u korist civilnog društva koju simbolizuje izgradnja Sigurne kuće i misije u korist sopstvene zarade koju simbolizuje kuća Velikog brata“, navodi Radojković.
Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski zapitao je RRA „koliko se dugo može tolerisati neostvarivanje programske koncepcije za koju je emiter dobio dozvolu“, navodeći primer Roadstar radija. Ova stanica dobila je nacionalnu dozvolu za program namenjen vozačima i informacijama za turiste, a emituje skoro isključivo muziku.

Print Friendly, PDF & Email