Uputstvo za ponašanje medija

Radiodifuzne ustanove Srbije i Vojvodine, RTV stanice lokalnih i regionalnih zajednica su dužne da tokom predizborn

20. Nov 2006

Reading Time: 2 minutes

Radiodifuzne ustanove Srbije i Vojvodine, RTV stanice lokalnih i regionalnih zajednica su dužne da tokom predizborne kampanje, bez diskriminacije, obezbede besplatno i ravnomerno emitovanje promocija stranaka, koalicija i kandidata čije su izborne liste prihvaćene. Kako se ističe u Uputstvu emiterima o ponašanju u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore, koje je usvojio Savet RRA, Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Novi Sad ne mogu emitovati plaćenu predizbornu promociju. One mogu odbiti emitovanje programa i reklamnih spotova, ako ne služe predizbornoj kampanji.
Kada su u pitanju komercijalne RTV stanice, njihovo pravo je da same odrede način i obim programa koji će posvetiti predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore, zakazane za 21. januar, a izveštavanje treba da bude u skladu sa njihovom uređivačkom politikom, programskim interesom i interesom šire javnosti. “Ukoliko se komercijalne radio i televizijske stanice odluče da deo svog programa besplatno posvete predstavljanju kandidata, onda takvi termini moraju biti ravnomerno raspodeljeni svim listama, jednako bez diskriminacije”, navodi se u Uputstvu.
Savet RRA navodi da izvestaji o predizbornim aktivnostima kandidata u dnevno-informativnim emisijama svih RTV stanica treba da budu zasnovani na načelima objektivnosti, ravnomernosti i zaštite javnog interesa i jednako dostupni svim etničkim zajednicama. Sve predizborne emisije, izveštaji i slično moraju biti posebno obeleženi jasnom oznakom “predizborni program”, dok plaćeni termini moraju biti neprekidno obeleženi i u TV i radio programu. U Uputstvu se dodaje da se izveštaji agencija koje ispituju javno mnjenje mogu objavljvati uz uslov da se imenuje naručilac ankete, uzorak na kome je objavljeno ispitivanje, način i vreme trajanja istraživanja. Takvi izveštaji ne mogu da se objavljuju u udarnim terminima informativnih emisija.
RRA je istakla da državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave mogu da oglašavaju aktivnosti i mere koje su od značaja za građane, većinu građana ili za manjinsku društvenu grupu, a naročito ako oglasna poruka preporučuje učešće na izborima. “U oglasnoj poruci ne može se koristiti ime, lik, glas ili lično svojstvo državnog funkcionera državnog organa ili organizacije, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave”, navodi se u Uputstvu.
U toku predizborne kampanje emiteri iz svog programa treba da isključe dokumentarne, igrane emisije i filmove u kojima se pojavljuju kandidati sa izbornih lista i da izbegavaju druge oblike indirektne političke propagande u redovnim emisijama. Bez naknade se, u skladu sa programskim mogućnostima emitera, mogu objavljivati samo oglasi i spotovi Republičke izborne komisije i RRA. Emiter može da odbije da emituje reklamne poruke ili emisije ako oceni da one podstiču diskriminaciju, mržnju, nasilje ili vređaju čast, ugled i privatnost građana ili drugih učesnika u kampanji.

Print Friendly, PDF & Email