RRA: Emiteri krše Zakon o oglašavanju

Službe Republičke radiodifuzne agencije (RRA) ustanovile su da je za nedelju dana šest emitera s nacionalnom frekven

07. Nov 2006

Reading Time: 2 minutes

Službe Republičke radiodifuzne agencije (RRA) ustanovile su da je za nedelju dana šest emitera s nacionalnom frekvencijom Zakon o oglašavanju prekršilo 1.224 puta. U javnom oglasu RRA navodi da nije reč samo o sporadičnom odstupanju od pravila, već o učestalom, drastičnom kršenju programske discipline koje se ne može pravdati nikakvim izgovorom jer je Zakon o oglašavanju stupio na snagu u septembru 2005. godine.
U periodu od 21. do 27. avgusta analizirani su programi Prvog i Drugog programa Radiotelevizije Srbije (RTS), TV Pink, B92, Košave i Hepi televizije, dok TV Avala nije bila obuhvaćena nadzorom jer u tom periodu nije emitovala program. Najčešće je kršeno pravilo o obaveznom dvadesetminutnom razmaku između reklamnih blokova. Tu odredbu RTS1 prekršio je 150 puta, RTS2 94, Pink 92, B92 64, Košava 56, a najmanje Hepi – šest puta.
Propisana dužina trajanja reklamnog bloka za javni servis, koji ubira i pretplatu, iznosi šest minuta u roku od sat vremena a komercijalnim televizijama su dozvoljeni dvanaestominutni reklamni blokovi. Tu odredbu zakona RTS1 prekršio je 48 puta, Pink 40, B92 14, RTS2 12, a Košava 10 puta. Pravilo da se blokovi oglasnih poruka obeležavaju zvukom i slikom najviše je kršila televizija Košava – 124 puta, oba programa javnog servisa kršila su je po 77 puta, B92 56, Pink 14 i Hepi 15 puta.
Zakonom o oglašavanju je predviđeno da sponzorisani televizijski programi ne mogu neposredno da oglašavaju prodaju, kupovinu ili iznajmljivanje proizvoda i usluga sponzora ili trećeg lica, naročito ne upućivanjem na te proizvode i usluge. Najviše prekršaja te odredbe napravila je B92 – 94, zatim RTS1 – 70 i RTS 2 – 14 prekršaja.
Ta analiza ne predstavlja kaznenu meru javnog upozorenja već najavu aktivnosti na striktnom sprovođenju zakona i preduzimanju te i ostalih mera ako emiteri nastave da krše zakon, navodi se u oglasu objavljenom u beogradskoj štampi. RRA podesća emitere da Zakon o oglašavanju za svaki navedeni prekršaj predviđa visoke kaznene mere – do milion dinara za pravno lice, kao i 50.000 dinara za fizičko lice odgovorno u pravnom licu. Kontinuirano kršenje Zakona o oglašavanju predstavlja i narušavanje osnovnih principa radiodifuzije i RRA u tom slučaju može izreći četiri vrste mera – opomenu, javno upozorenje, privremeno i trajno oduzimanje dozvola za emitovanje programa. Mera oduzimanja dozvola ne može se izreći javnom servisu i u tom slučaju RRA će Upravniom odboru radiodifuznog servisa skrenuti pažnju da se stara o primeni zakona.

Print Friendly, PDF & Email