Trening-slobodni pristup informacijama

Beogradski centar za ljudska prava, u saradnji s Američkim udruženjem pravnika/Pravnom inicijativom za Centralnu E

04. Oct 2006

Reading Time: < 1 minute

Beogradski centar za ljudska prava, u saradnji s Američkim udruženjem pravnika/Pravnom inicijativom za Centralnu Evropu i Evroaziju (ABA/CEELI), organizovaće, od oktobra do decembra 2006. godine, treninge o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Srbiji. Predavači na ovim seminarima biće eminentni domaći stručnjaci.
Centar će 13. oktobra u Novom Sadu organizovati prvi jednodnevni trening za sve koji po Zakonu imaju pravo da zahtevaju informaciju od nadležnog organa ili institucije – prvenstveno za advokate, pravnike i zastupnike privrednih subjekata, aktiviste nevladinih organizacija, predstavnike medija i šire javnosti. Cilj ove aktivnosti je da se prava predviđena Zakonom približe potencijalnim tražiocima informacija, kako bi se olakšala njegova primena. Trening će biti održan u hotelu Putnik, sa početkom u 9 časova.

Print Friendly, PDF & Email