Stručnjaci o privatizaciji medija

Interes lokalnih zajednica je da građani i dalje budu informisani o radu grada, opštine ili komunalnih službi i nakon p

13. Oct 2006

Reading Time: < 1 minute

Interes lokalnih zajednica je da građani i dalje budu informisani o radu grada, opštine ili komunalnih službi i nakon privatizacije elektronskih medija za šta je rok kraj iduće godine, ocenjeno je danas na okruglom stolu u Nišu. Na skupu o procesu privatizacije elektronskih medija čiji su osnivači lokalne samouprave, rečeno je da je Ministarstvo kulture pokrenulo inicijativu o zaštiti javnog interesa u privatnim medijima – raspisivanjem konkursa i potpisivanjem ugovora sa vlasnicima.
Predstavnica ministarstva Violeta Ćorić rekla je, predstavljajući inicijativu koja bi se našla i u zakonu, da je reč o konkursu na kome bi lokalna samouprava mogla da izabere najbolje projekte privatnih emitera koji bi ostvarivali funkciju informisanja građana.
Profesor Fakulteta poltičkih nauka Rade Veljanovski je rekao da je takav model u nekim razvijenim zemljama, u kojima država ne može biti osnivač medija. “Lokalna zajednica ugovara sa privatnim emiterom vreme i plaća, ali to ne znači da će srazmerno uloženom vremenu i sredstvima imati političkog uticaja u tom mediju”, rekao je Veljanovski. Prema njegovim rečima, od dva modela privatizacije elektronskih medija čiji su osnivači opštine, transformacija u komercijalne TV i radio stanice finasijski je vitalnija opcija u odnosu na transformaciju u stanice civilnog sektora. Veljanovski je poručio emiterima da se u predstojećoj raspodeli frekvencija na regionalnom i lokalnom nivou udružuju, koristeći jednu frekvenciju raspodelom vremena ili osnivanjem zajedničkog preduzeća.

Print Friendly, PDF & Email