Tadić neće potpisati izmene zakona

Predsednik Srbije Boris Tadić neće potpisati izmene Zakona o radiodifuziji ukoliko ih Skupština Srbije po drugi put i

01. Sep 2006

Reading Time: 2 minutes

Predsednik Srbije Boris Tadić neće potpisati izmene Zakona o radiodifuziji ukoliko ih Skupština Srbije po drugi put izglasa u istovetnom tekstu, saznaje agencija Beta. Skupština Srbije usvojila je u julu izmene i dopune tog zakona, a Tadić je odbio da potpiše ukaz o proglašenju i vratio ga je parlamentu na ponovno glasanje. Tadić je tada ocenio da bi usvojnim izmenama i dopunama bila “ozbiljno narušena nezavisnost rada Republičke radiodifuzne agencije”.
Prema Ustavu Srbije, predsednik Srbije je dužan da potpiše ukaz o proglašenju zakona ukoliko ga parlament ponovo usvoji. Prema Poslovniku parlamenta, ako predsednik države na potpiše ponovo izglasani zakon, predsednik skupštine o tome “obaveštava poslanike”. Ustav ne propisuje kakva je procedura u slučaju nepotpisivanja, ali 84 poslanika može da pokrene inicijativu za pokretanje procedure za opoziv predsednika zbog kršenja Ustava.
O izmenama Zakona o radiodifuziji bi trebalo da se glasa na prvoj narednoj sednici parlamenta, ali Poslovnikom o radu nije precizirano da li se to odnosi na prvu vanrednu ili redovnu sednicu.
Poslaničke grupe vladajućih stranaka se još nisu izjasnile kako će glasati, a u međuvremenu je Ministarstvo za kulturu i medije pripremilo nove izmene zakona. U parlamentu se saznaje da postoji mogućnost da poslanici ne izglasaju po drugi put izmene Zakona o radiodifuziji kojima su se protivili novinarska udruženja, Misija OEBS-a i delegacija Evropske komisije.
Predsednica Odbora Skupštine Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da se u vladajućoj koaliciji pregovara o mogućnosti javne rasprave pre odlučivanja o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji. Izmenama koje je parlament usvojio u julu je predviđeno, pored ostalog, da saglasnost na finansijski plan RRA umesto Skupštine daje Vlada Srbije, a predloženo je i pravo članova Saveta RRA da samostalno suspenduju pojedine članove i tako menjaju sastav tog tela. Zatim je utvrđeno da je emiter koejm je trajno ili privremeno oduzeta dozvola za rad, dužan da obustavi program odmah po dostavljanju konačne odluke Saveta RRA koja će, u suprotnom, biti prinudno izvršena.
Utvrđena je i dužnost imalaca dozvole za emitovanje programa da za svaku promenu vlasničke strukture pribave prethodnu saglasnost RRA, a rok za početak emitovanja programa TV stanice u osnivanju produžen je sa 60 na 90 dana od dobijanja dozvole. RRA, kako je predviđeno izmenama i dopunama, izdaje dozvole za kablovsko i satelitsko emitovanje programa bez javnog konkursa, na zahtev operatera.

Print Friendly, PDF & Email