Srbija među frankofonim državama

Iduće nedelje u Bukureštu počinje godišnji sastanak šefova država učlanjenih u Međunarodnu organizaciju frankofon

20. Sep 2006

Reading Time: < 1 minute

Iduće nedelje u Bukureštu počinje godišnji sastanak šefova država učlanjenih u Međunarodnu organizaciju frankofonije (OIF). Na sastanku će naša zemlja biti primljena u organizaciju u svojstvu posmatrača. Našu delegaciju predvodiće predsednik Srbije Boris Tadić.
Međunarodna organizacija frankofonije okuplja danas 63 države. Iz našeg okruženja članice su Rumunija, Bugarska i Moldavija, a pridružene članice Albanija i Makedonija. Svojstvo posmatrača zasad imaju Slovenija, Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka.
Predsednik Boris Tadić je za Gazetu, novine frakofonije, rekao: „Naše učešće u Organizaciji će ojačati naše istorijske i kulturne veze s Francuskom i otvoriti nove puteve komunikacija s frankofonskim svetom. Srbija ceni različitosti i naročito vrlo snažnu želju da se očuvaju kulturne i jezičke različitosti“. Sa svoje strane Dragan Kojadinović, ministar za kulturu, u intervjuu za treći broj Borbe koji je izašao povodom sastanka u Bukureštu, kaže: „Želja da se pridruži frankofonskoj zajednici izraz je napora Srbije i njene težnje ka integracijama na svim poljima“.
Pre sastanka šefova država, od 19. do 24. septembra održava se, takođe u Bukureštu, godišnja skupština Udruženja frankofonskih medija i novinara (UPF). Sekciju Srbije, osnovanu 2003, u okviru UPF na skupštini predstavljaju predsednik Sekcije Srbije Miodrag Šoć, pomoćnik direktora za međunarodne odnose u Udruženju radija i televizije. Pored njega, u delegaciji je i osnivač sekcije i njena prva predsednica, Jasmina Džabić, urednica u Fonetu.

Print Friendly, PDF & Email