Politička elita svima kroji kapu

U organizaciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u subotu je u Kuli održana poslednja tribina u okviru pr

04. Sep 2006

Reading Time: 2 minutes

U organizaciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u subotu je u Kuli održana poslednja tribina u okviru projekta NUNVa, započetog početkom godine. Osnovni cilj ovog projekta i tribina koje su održane u osam gradova Vojvodine je promocija različitosti, a ciljna grupa su mladi novinari kojima su predstavljeni svi problemi i dileme sa kojima se mogu susresti prilikom izveštavanja o manjiskim i marginalnim grupama. Na tribini u Kuli o ovim pojavama su govorili istoričarka Branka llpiia novinar Teofil Pančić, sociolog Đerđ Serbhorvat i likovni umetnik Zoran Pantelić, dok je razgovor sa učesnicima vodio predsednik NUNV Dinko Gruhonjić, Prema rečima Branke.Prpe, najveći problem i u ovoj oblasti leži u tome što obični građani preuzimaju modele ponašanja i razmišljanja naše političke elite koja na žalost nije dorasla zadatku vođenja nacije. – Nema moći nema vladanja, mediji su servis građana i oni treba da odlučuju, jer nema moćnih političara. Kad se ta vrsta svesti desi masovno onda će društvo napredovati – rekla je Branka Prpa. – Slično je i kod mađarske nacionalne zajednice gde elita samo prepisuje od većinskog naroda i to rekao bih samo one stvari koje ne valjaju. To je prouzrokovalo da je dosta mladih ljudi koji su drugačije razmišljali od političke elite Mađara u Vojvodini, tokom prethodnih godina emigriralo u Mađarsku. Zbog toga danas u Vojvodini ima veoma malo mladih mađarskih novinara koji bi mogli nešto da promene, dok oni stariji uglavnom paze da ne dođu u sukob sa političkom elitom koja je što se tiče Mađara apsolutno oličena u SVM – u koji vodi glavnu reč – rekao je Đerđ Serbhorvat. Teofil Pančić govorio je o odnosu društva, pre svega političara prema crkvi, a povod za razgovor o ovoj temi bio je događaj iz Novog Sada od pre desetak dana i ispad vladike Irineja.
– Nije problem u crkvi, jer ona može da pokuša da nametne svoje stavove, al je pitanje društva koliko će to prihvatiti. Politička elita ide niz dlaku crkvi i to je ključni problem jer joj dozvoljava da klerikalizuje društvr i državu”, rekao je Pančić. U dalju diskusiju tribine u Kuli uključili su se i posetioci, a razgovaralo se o problemima novinara u malim sredinama pogotavo kada su u pitanju problematične teme vezane za manjinske zajednice.

Print Friendly, PDF & Email