U ponedeljak odluka ili primopredaja

Ljubiša Nikolin, jedan od četiri kandidata iz užeg izbora za direktora Radiotelevizije Vojvodine, zatražio je da se p

05. Aug 2006

Reading Time: 2 minutes

Ljubiša Nikolin, jedan od četiri kandidata iz užeg izbora za direktora Radiotelevizije Vojvodine, zatražio je da se poništi odluka Upravnog odbora RTV Vojvodine o imenovanju Dine KurbatvinskiVranešević za generalnu direktorku te medijske kuće. U pismu upućenom Upravnom odboru Nikolin je naveo da je to telo učinilo više povreda Zakona o radiodifuziji prilikom imenovanja generalne direktorke RUV 27. jula. Nikolin je, potkrepljujući ovaj zahtev, naveo da je u uslovima konkursa precizirano da generalni direktor ne može da bude osoba koja ne živi i ne radi na području Vojvodine i, uz zahtev za poništenje, priložio ugovor o radu Dine
Kurbatvinski Vranešević od juna 2003. godine u kom se navodi da kao zaposlena poslove obavlja u Beogradu. „Pošto je Dina Kurbatvinski Vranešević stalno zaposlena u Beogradu, na mestu pomoćnika direktora Marketinga u RTSu, Upravni odbor je grubo prekršio odredbu iz Zakona o radiodifuziji”, navodi se u zahtevu Nikolina, koji je ocenio i da je UO RTV Vojvodine obavezan da odluku o imenovanju direktorke poništi i organizuje novi izbor. On je dodao i da zadržava pravo da podnese tužbe radi zaštite javnog interesa i svojih ličnih prava, odnosno krivične prijave protiv nezakonitog postupanja članova UO. Kako nezvanično saznajemo. iz formalnih razloga zahtev za poništenje konkursa podneo je i kandidat Siniša Isakov, koji je naveo da podneti dokumenti kandidatkinje nisu u skladu sa Zakonom o radiodifuziji. Predsednica UO RTV Vojvodine Gordana Đurđević-Dimić za
naš list je kazala je da još uvek nije dobila Nikolinovo pismo, ali da svako ima pravo da se žali i da je sud nadležan za te stvari. Ako sud odluči da je bilo nezakonitosti, onda je sve moguće, pa i poništenje konkursa kazala je Gordana Đurđević Dimić.
Član UO RUV Đorđe Vukmirović je za naš list rekao da je legitimno pravo svih koji su konkurisali da se žale i da će se o ovoj i eventualnim drugim primedbama kandidata razgovarati na sednici Upravnog odbora u ponedeljak. Treba podsetiti i da je za tada zakazana primopredaja dužnosti generalnog direktora, te je Vukmirović naglasio da će i ona , ukoliko nešto bude, biti odložena.

Print Friendly, PDF & Email