TV BK može u kablovski sistem

Predsednik Upravnog odbora RATEL Jovan Radunović najavio je da će rad kablovsko – distributivnih sistema u Srb

18. Aug 2006

Reading Time: 2 minutes

Predsednik Upravnog odbora RATEL Jovan Radunović najavio je da će rad kablovsko – distributivnih sistema u Srbiji uskoro biti potpuno regulisan, što podrazumeva tehničke i programske dozvole, kao i poštovanje pravila o pružanju korisničkih usluga.
Slobodan Đorić, član Saveta RRA, izjavio je da pravno BK televizija može da se emituje preko kablovskih operatera ako sa njima ima ugovor. Đorić je naveo da RATEL izdaje kablovskim operatorima odobrenje o pružanju usluga, dok im RRA daje programsku dozvolu. Prema njegovim rečima, operateri posebno sa televizijama sklapaju ugovore, bez obzira da li su dobili frekvencije, a potom dobijaju saglasnost od RRA.
Milomir Marić, glavni urednik televizije BK, izjavio je da očekuje da ova televizija uskoro počne da se emituje putem kablovskog sistema. Marić je za Danas istakao da mu je savetovano da, iako RRA nema pravo da isključuje televizije iz kablovskog sistema, podnese molbu za emitovanje upravo njima i da mu je predsednik RRA rekao da će ga ovih dana primiti na razgovor. Prema njegovim rečima, iz nedavne Cekićeve izjave, da u kablovskom sistemu ima mesta za sve koji nisu dobili frekvencije, može se zaključiti da je lopta „spuštena“ i da će BK početi sa emitovanjem preko kablovskog sistema.
Marić je istakao da su mu predstavnici kablovskih operatera rekli da su ih, u noći gašenja TV BK, u pola tri ujutru, zvali Cekić i Vasić, da smesta isključe BK iz kablovskog sistema i da će u suprotnom biti uhapšeni. Kada su ovi odbili to da urade, prema Marićevim rečima, ljudi sa terena su im javili da su počeli sa isključivanjem kablova, nakon čega su bili primorani da ih isključe iz sistema. Marić navodi da je kablovskim operaterima tek posle 15 dana stiglo pravno obrazloženje za isključenje BK iz sistema. Prema njegovim rečima, mesecima se već preko kablovskih operatera ne emituju Sky vesti „jer su kritikovale rad Vlade Srbije“.

Print Friendly, PDF & Email