RRA ispitala slučaj Pink-Košava

Savet Republičke radiodifuzne agencije (RRA) utvrdio je danas, nakon pregleda dokumentacije, da u televiziji Košav

07. Aug 2006

Reading Time: < 1 minute

Savet Republičke radiodifuzne agencije (RRA) utvrdio je danas, nakon pregleda dokumentacije, da u televiziji Košava nema vlasničkog udela televizije Pink, što znači da tu nije došlo do nedozvoljene medijske koncentracije. “Uvidom u Izvod o registraciji privrednog subjekta, utvrđeno je da u TV Košava ne postoji vlasnički udeo TV Pinka, tako da o nedozvoljenoj medijskoj koncentraciji ne može biti govora”, navodi se u saopštenju sa sednice.
RRA je, takođe, utvrdila da izvod sa tekućeg računa Košave, iz kojeg se vidi da je TV Pink toj televiziji pozajmila novac, nije bio u konkursnoj dokumentaciji Košave prilikom prijavljivanja na konkurs, jer uslovi konkursa to nisu ni zahtevali. TV Košava je ranije saopštila sa je bankarski izvod finansijske transakcije dostavljen RRA prilikom predaje prijave dokumentacije na konkurs.
Savet RRA je odlučio i da, radi prevazilaženja nesporazuma nastalih u javnosti oko tog zajma, do kraja avgusta održi javnu sednicu na kojoj će predstavnici te dve televizije odgovorati na sva eventualna pitanja. Savet RRA je, takođe, odlučio da novčana pozajmica koju je TV Pink dala TV Košavi nije mogla da utiče diskvalifikujuće na TV Košavu prilikom odluke o dodeljivanju dozvole za nacionalno emitovanje programa. Kao što ta pozajmica nije mogla da diskvalifikuje TV Košavu, isto tako, pozajmica koju je niška TV5 dobila od Pinka neće diskvalifikovati tu televiziju iz konkurencije na predstojećem javnom konkursu za regionalne emitere, istakala je RRA. Kako se navodi u saopštenju, takve odluke Savet RRA je doneo nakon uvida u ugovor o zajmu između televizija Pink i Košava, ugovora o zajmu između Pinka i TV5, menice TV Košava i TV5 kojima se garantuje da će pozajmica biti vraćena i izvoda o uplatama i isplatama sa tekućih računa televizija Pink i Košava.

Print Friendly, PDF & Email